Kişisel Öğrenme Stili Testi

Kişisel  Öğrenme Stili Testi ile “Nasıl öğreniyorsun?" sorusuna cevap aranır. Her insanın parmak izi nasıl farklı ve kendine özgüyse, öğrenmesi de farklıdır. Nasıl öğreneceğini bilen öğrenci doğru şekilde çalışır ve daha kısa sürede daha verimli biçimde öğrenir.

Bahçeşehir Kolejleri’nde farklı yaş grupları için Yaratıcı Öğrenme Merkezi Direktörü Barbara Prashnig tarafından geliştirilen Kişisel Öğrenme Stili Testleri uygulanır; Bahçeşehir Koleji öğretmenleri, kişisel öğrenme ve öğretme konusunda eğitim alırlar.

Test sonucunda öğrencinin;
Ders çalışmaya başlama davranışı,
Zorluklar karşısında gösterdiği tutum,
Ders çalışmadaki sürekliliği ve konsantrasyonu,
Birden fazla işi aynı anda yapabilmesi ya da yapamaması,
Çalışma grupları tercihi,
Otorite ile çalışma tercihi,
Fiziksel çevre tercihi,
Çalışma saatleri tercihi,
Bilgiyi algılama yolları,
Düşünme biçimleri belirlenir.

Kişisel Öğrenme Stili Raporu

KÖS sonucunda her öğrencinin kişisel raporu çıkar. Bu rapor eşliğinde rehber öğretmen öğrenciye danışmanlık yapar ve öğrenciyi kendi öğrenme stili konusunda bilgilendirir. Bu danışmanlığa öğrenci velisi de katılır.

Sınıfın Öğrenme Stili Raporu

KÖS uygulama sonucunda her sınıf için sınıf raporları da alınır. Bu raporlar, ders öğretmeni içindir. Sınıf raporları sayesinde öğretmen, sınıfındaki öğrencilerin genel öğrenme özelliklerini bilir ve dersini buna göre planlar. Özellikle yeni ve zor bir konuda öğretmen, öğrencilerin farklı farklı öğrendiğini dikkate alarak ders işler.

Kişisel Öğrenme Stili Testi uygulaması, İlköğretim birinci sınıftan lise son sınıfa kadar yapılır.

Farklı Öğrenme Ortamları Öğrenme Pencereleri

Öğrenciler, ders dışı çalışmalarını KÖS sonucu ortaya çıkan çalışma grubu tercihleri dikkate alınarak düzenlenmiş öğrenme ortamlarında sürdürürler. Bu ortamlara öğrenme penceresi denir.

Bireysel Öğrenme Pencereleri

Tek başına çalışarak öğrenen öğrenciler için oluşturulmuş, kabinler şeklinde tasarlanmıştır öğrenme ortamıdır.

Grupla Öğrenme Pencereleri

Öğrencilerin küçük gruplar halinde iş birliği içerisinde birlikte çalışması esasına dayalı interaktif bir öğrenme ve öğretme ortamıdır.

Aktarıcı Eşliğinde Öğrenme Pencereleri

Benzer akademik birikime sahip olan öğrenci grubunun öğretmen eşliğinde çalışmasıdır. Özellikle konu eksiği olan öğrencilerin yararlanacağı ortamlardır.

Bütünsel Öğrenme Pencereleri

Bu öğrenciler daha çok rahat ortamlarda, yaparak ya da yaşayarak öğrenebilirler.

Çağrı Merkezi

Bahçeşehir Kolejleri © 2012, Tüm Hakları Saklıdır
gri{creative}agency