Eğitim Birimleri

İlkokul Eğitim Sistemimiz

İlkokul eğitimimiz, 21. yüzyılın gerektirdiği tüm becerilere sahip bireyler yetiştirme hedefimiz doğrultusunda planlanmıştır. İlkokul kademesinde öğrencilerimize görsel, işitsel ve dokunsal, olabildiğince çok ve çeşitli materyal sunmanın önemine inanıyoruz. Kendi eğitim birimimiz tarafından üniversitemizin danışmanlığında MEB müfredatına uygun olarak geliştirilmiş olan eğitim içeriğimiz ve Kişiye Özgü Öğretim Modeli, Dijital Eğitim, STEM + A Eğitimi, Bilişimsel Düşünme Eğitimi gibi dünyaya örnek oluşturan eğitim modellerimiz ile öğrencilerimizin akademik başarısını üst seviyeye çıkarırken, onları kendine güvenen, eleştirel düşünebilen, farklı kültürlere saygılı, yaratıcı, yenilikçi,  üretken bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Üstün Yetenekliler Eğitimi

Anasayfa   Eğitim Birimleri   İlkokul   Eğitim Modeli   Üstün Yetenekliler Eğitimi
 

Eğitimin amacı, üstün yetenekli olduğu tespit edilen öğrencilerin öğrenmeye ve sosyal becerilere yönelik ihtiyaçlarını karşılayarak kendilerini en üst düzeyde geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Öğrencinin bu eğitime dahil edilebilmesi için ailesinin güvenilir bir kurumdan üstün yetenekli olduğuna dair rapor alması gerekir. Bu tanıyı belgeleyen raporu okula sunan 2,3 ya da 4. sınıf öğrencileri eğitime dahil edilir. Sınıf öğretmenlerinin tekrar yaptığı ders saatlerinde bu öğrenciler için ayrı bir eğitim uygulanır.

Eğitimin içeriğinde;

Üst Düzey Düşünme Becerileri: (Altı Şapka Düşünme Tekniği, Beyin Fırtınası, Yaratıcı Sorun Çözme, Akıl Haritası Yapma, Düşünme Becerileri),

Etkin ve Destekleyici İletişim Becerileri

Projemi Gerçekleştiriyorum

Üst Düzey Okuma Becerileri

Yaratıcı Drama gibi uygulamalar yer almaktadır.

&
 

Paylaşın