Eğitim Birimleri

Ortaokul Eğitim Sistemimiz

Öğrencilerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, Dünya ile konuşan, Dünya ile çalışan, Dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, eğitim birimlerimiz tarafından,  MEB müfredatına uygun şekilde, üniversitemizin danışmanlığında geliştirilen ve eğitim dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında sürekli güncellenmekte olan ortaokul eğitimimiz ile akademik başarının önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz ve ulusal sınavlardaki başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da varlık gösteren öğrenciler yetiştiriyoruz

Fen ve Teknoloji

Anasayfa   Eğitim Birimleri   Ortaokul   Eğitim Modeli   Fen Ve Teknoloji
 

Başlıca amaçlarımız, öğrencilerin kavram yanılgılarını tespit etmek, öğretimi buna göre düzenlemek, öğrencilerin yaratıcı sorular sormalarını sağlamak, onlara bilgi yüklemek yerine bilgiye nasıl ulaşılacaklarını öğretmek, bilimsel süreçleri kullanacakları ortamlar sağlamak, düşünme, araştırma, sorgulama becerilerini geliştirmek ve ayrıca öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak buna göre etkinlikler düzenlemektir.

5, 6, 7 ve 8. Sınıflarımızın fen ve teknoloji dersleri kısmi olarak laboratuvar ortamında ve Bilim Müzelerimizde yapılmaktadır. Bu derslerde, sınıfta işlenen konuların deneyleri yapılmakta ve öğrencilerimizin bu konuları ‘yaparak ve yaşayarak’ öğrenmesi sağlanmaktadır. Aynı zamanda yaş seviyelerine uygun değişik deneyler ve gözlemler yapılarak öğrencilerimizin neden-sonuç ilişkisi kurabilme becerisi ve analitik düşünme performansları geliştirilmektedir.

&
 

Paylaşın