Eğitim Birimleri

Ortaokul Eğitim Sistemimiz

Öğrencilerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, Dünya ile konuşan, Dünya ile çalışan, Dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, eğitim birimlerimiz tarafından,  MEB müfredatına uygun şekilde, üniversitemizin danışmanlığında geliştirilen ve eğitim dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında sürekli güncellenmekte olan ortaokul eğitimimiz ile akademik başarının önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz ve ulusal sınavlardaki başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da varlık gösteren öğrenciler yetiştiriyoruz

Matematik

 

Matematik derslerinde konuların somut materyallerle ve akıllı tahta yardımıyla işlenmesine özen gösterilir. Öğretmenlerimizin hazırladığı çeşitli uygulamalardan yararlanılır.

Öğrencilerin matematikte yaptığı temel yanlışların başında dört işlem hataları (toplama, çıkartma, çarpma, bölme) gelmektedir. Bu hataların birçoğunda öğrenci herhangi bir bilgi eksiği olmamasına rağmen yaptığı işlem hatasıyla nedeniyle sonucu yanlış bulmaktadır. Bu hataların sebeplerinden bazıları; çarpım tablosunu ezbere bilmeme, rakam karıştırma, rakamları okunaklı yazmama, parmak hesabı yapma, işlem sırasını karıştırma, acele etme, sağlama yapmama, çok rakamlı bölme işlemini yapamama vb.dir. Bahçeşehir Matematik Programı ile öğrencilerin işlem sırasında yaptıkları hatalar tespit edilir. Geliştirilmesi gereken yönler ile ilgili çalışmalar, ödevlendirmeler yapılır. Velilere bu konuda bilgi verilir. Dönem sonuna kadar yapılan sınav ve ödevlendirmeler ile süreç takip edilir ve hatalar en aza indirilir.

5, 6 ve 7. sınıflarımızda küçük sınıflarda attığımız sağlam temellerin geliştirilmesi hedeflenir. Öğrencilerimizin üst düzey düşünme becerileri geliştirilir. Planlama, stratejik düşünme, yaratıcı düşünme, dikkat gelişimi, muhakeme, analitik düşünme becerileri desteklenecek şekilde ders planlamaları yapılır.

Tüm öğretmenlerimiz öğrencilerimizin dikkatini daha uzun süre derse yoğunlaştırabilmelerini sağlamak için Kişiye Özel Öğretim Modeli yöntemlerini kullanırlar.

Öğretim programımız projelerle desteklenir. Projeler ve etkinlikler öğretmenlerimiz tarafından ders planlarında etkin olarak kullanır.

Okulumuzdaki Bilim Müzesi’nde, öğrencilerimiz konuları uygulamalı olarak öğrenirler.

Matematik derslerinde ölçme değerlendirme araçlarımız, performans görevi, proje ödevleri, açık uçlu sınavlar ve çoktan seçmeli sınavlardır. Böylece öğrencilerin öğrenme basamaklarını hem klasik sınavlarla hem de test sınavlarıyla tespit edip geriye dönük etüt çalışmaları yapılmaktadır.

&
 

Paylaşın