Eğitim Birimleri

Ortaokul Eğitim Sistemimiz

Öğrencilerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, Dünya ile konuşan, Dünya ile çalışan, Dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, eğitim birimlerimiz tarafından,  MEB müfredatına uygun şekilde, üniversitemizin danışmanlığında geliştirilen ve eğitim dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında sürekli güncellenmekte olan ortaokul eğitimimiz ile akademik başarının önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz ve ulusal sınavlardaki başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da varlık gösteren öğrenciler yetiştiriyoruz

Sosyal Bilgiler

Anasayfa   Eğitim Birimleri   Ortaokul   Eğitim Modeli   Sosyal Bilgiler
 

Sosyal bilgiler eğitiminin amacı; 21. yüzyılın çağdaş, Atatürk İlkeleri ve İnkılâplarını benimsemiş, Türk tarihini ve kültürünü kavramış, temel demokratik değerlerle donanmış, insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayabilen, eleştirel düşünebilen, yaratıcı, sosyal katılım becerileri gelişmiş, sosyal yaşamda etkin, üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yetiştirmektir.

Bu amaç doğrultusunda, Bahçeşehir Okullarında öğrencilerimizin akademik gelişimini desteklemek üzere Kişiye Özgü Öğretim Modeli çerçevesinde şu araçlar kullanılır:

Ayrıca sosyal bilgiler derslerimiz öğretici projelerle desteklenir. Projeler ve etkinlikler öğretmenlerimizin ders planlarında da etkin olarak kullandıkları bir yöntemdir.

  • Akıllı tahta kullanımı,
  • Harita, atlas, küre vb. eğitim materyalleri,
  • Konu içeriği ile örtüşen çeşitli yayınlar,
  • Eğitim CD’leri,
  • Belgeseller,
  • Öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan ders slaytları,
  • İnternet aracılığı ile yapılan sanal müze gezileri,
  • Günübirlik veya yatılı olarak yapılan eğitim amaçlı geziler.
&
 

Paylaşın