Ortaokul Yayınlarımız

Anasayfa   Yayınlar   İç Yayınlarımız   Ortaokul Yayınlarımız
 

Başarı-Yorum

Başarı-Yorum kitaplarımız bilişsel gelişime uygun konu anlatımı, etkinlik ve taksonomik sorulardan oluşan kazanım testleriyle öğrencilerimizin öğrenmeye merakını ve ilgisini çekerek bilgi ve becerilerin uzun süreli hafızaya geçişini kolaylaştırmakta ve bu yolla tam öğrenmeyi gerçekleştirmektedir.

Atasözleriyle Yaratıcı Yazarlık Kitabım

Yazmaya hevesli öğrencilerin bu becerilerini geliştirmek ve dil bilinci gelişmiş gençler yetiştirmek amacıyla yürüttüğümüz yaratıcı yazarlık çalışmalarımız için hazırladığımız “Atasözleriyle Yaratıcı Yazarlık Kitabım” genç kuşakların kültürümüzün önemli hazineleriyle buluşmasında ve atasözlerinin etkin kullanımının sağlanmasında araç olması adına tasarlanmıştır. Eğlenceli etkinlikleri, renkli tasarımıyla bu amaç için hazırlanan kitaplar arasında bir ilk olma özelliği taşıyan kitabımızda ayrıca kompozisyon bilgisi ve yazı türlerinin kavratılmasına yönelik yazı çalışmaları da yer almaktadır.

Türkçe Soru Kitapçıkları

Bahçeşehir Okulları olarak Türkçe dersinde Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği temalar üzerinden sarmal yapılı bir işleyişle kalıcı öğrenmeyi hedefleyen bir program uygulanmaktadır.

Türkçe dersinde bu hedef ve program kapsamında 5.,6.,7. ve 8. sınıf düzeyinde kolay ve kalıcı öğrenmeyi sağlamaya dönük, belirlenmiş her kazanım için taksonomik düzeye uygun ayrı ayrı kazanım testleri oluşturulmuştur. Türkçe Soru Kitapçıkları, alanında bir ilk olma özelliği ile öğrencilerimize hem kazanımları kavratma hem de pekiştirme yoluyla bilgilerin kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya geçişini kolaylaştırmakta ve bu yolla tam öğrenmeyi gerçekleştirmektedir.

Fen Bilimleri Dersi Laboratuvar Kitapçığı ve Elektrik Deney Seti

Laboratuvar kitapçıkları 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin bilgilerini yaparak ve yaşayarak pekiştirmelerini sağlamaktadır. Öğrenciler bu kitapçıklarla uygulama sürecinin sonunda gözlem ve sonuçlar edinerek derste öğrendikleri teorik bilgileri gerçek hayatta uygulama fırsatı bulurlar. Deneylerin uygulanması sırasında öğrenciler sadece pratik ve teorik bilgilerini pekiştirmek ile kalmaz aynı zamanda hem eğlenerek öğrenir hem de yeteneklerinin ve becerilerinin gelişimine katkı sağlar.  

Kitapçıklarda birçok deneyin videosunun qr kodları bulunmaktadır. Öğrencilerimiz internetin olduğu her yerde bu videoları izleyebilmektedir. Bu uygulamalar sayesinde deney ağırlıklı soruların yer aldığı fen sınavlarında öğrencilerimizin başarı oranları artmaktadır.

5. ve 6. sınıflar için hazırlanan “Elektrik Deney Seti” ile de laboratuvar ortamına bağlı kalmaksızın birçok  deney öğrencilerimiz tarafından uygulanabilmektedir. Bu tip etkinlikler öğrencilerimizin eğitim yaşamına ve gelecekteki kariyer planlarına yön vermelerini sağlarken toplumun ihtiyaç duyduğu bilim insanlarının yetişmesine temel hazırlayan itici bir güçtür.

&
 

Paylaşın