Eğitim Birimleri

Okul Öncesi Eğitim Sistemimiz

0-6 yaş dönemi, öğrenmenin en yoğun olduğu, temel alışkanlıkların kazanıldığı ve zihinsel yeteneklerin hızlı bir biçimde gelişip biçimlendiği dönemdir. Bahçeşehir Kolejinde erken çocukluk dönemi eğitimimizi planlarken önceliğimiz çocukların merak duygularını geliştirmek, öğrenme konusundaki motivasyonlarını yükseltmek ve onlara öğrenme heyecanı aşılamaktır. Çünkü bilgiye giden yol meraktan geçer. Hedefimiz çocuklarımızın öğrenirken aktif olan, soru soran, fikirlerini ortaya koymaktan korkmayan, kendi fikirlerini savunabilen öğrenciler olarak yetişmesini sağlamaktır.

Eğitim öğretim programımız doğrultusunda uygun hava koşulları ve temalara göre çok çeşitli geziler planlanır. Geziler ile hedefimiz, çocukların merak ederek ve araştırarak neden-sonuç ilişkisi kurmalarını, okul dışındaki çevrede gözlemlerde bulunarak sorgulama yapabilmelerini, konuşulan konu, kavram ya da bilgilerle ilgili aktif deneyimler yaşamalarını, öğrendiklerini pekiştirmelerini ve sosyal ortamlarda bulunarak belli davranış modelleri kazanmalarını sağlamaktır. Üretim yerleri, doğal mekanlar, fabrikalar, müzeler, sergiler gibi çok çeşitli mekanları seçtiğimiz gezi programımızda tematik haftalık geziler, parti, tiyatro ve sinema gezileri dönüşümlü olarak yer almaktadır.

Öğrenciler, gezi dönüşünde gezi hakkındaki duygu düşünce, istek ve beklentilerini resim yoluyla anlattıkları “İzlenim Etkinliği”ne katılırlar.

&
 

Paylaşın