Eğitim Birimleri

Okul Öncesi Eğitim Sistemimiz

0-6 yaş dönemi, öğrenmenin en yoğun olduğu, temel alışkanlıkların kazanıldığı ve zihinsel yeteneklerin hızlı bir biçimde gelişip biçimlendiği dönemdir. Bahçeşehir Kolejinde erken çocukluk dönemi eğitimimizi planlarken önceliğimiz çocukların merak duygularını geliştirmek, öğrenme konusundaki motivasyonlarını yükseltmek ve onlara öğrenme heyecanı aşılamaktır. Çünkü bilgiye giden yol meraktan geçer. Hedefimiz çocuklarımızın öğrenirken aktif olan, soru soran, fikirlerini ortaya koymaktan korkmayan, kendi fikirlerini savunabilen öğrenciler olarak yetişmesini sağlamaktır.

KAREM (Kariyer ve Rehberlik Merkezi ) Çalışmaları

Anasayfa   Eğitim Birimleri   Okul Öncesi   Karem (Kariyer Ve Rehberlik Merkezi ) Çalışmaları
 

Bahçeşehir Koleji Kariyer ve Rehberlik Merkezi KAREM çocuk ve gençlerin sosyal, duygusal ve kariyer gelişiminin her aşamasında veriye dayalı ve profesyonel rehberlik desteği sağlanması amacıyla kurulmuştur. Bahçeşehir Kolejinde yürütülen tüm psikolojik danışma ve rehberlik faaliyetleri KAREM çatısı altında birleştirilmiştir.

Dört temel boyutta yürütülen KAREM faaliyetleri, her öğrencinin 21. yy. becerileri doğrultusunda kendi yetenek, ilgi alanları ve değerlerini fark etmesi, bunlar doğrultusunda becerilerini geliştirmesi ve kariyer gelişiminin desteklenmesi için gerekli tanıma, değerlendirme ve geliştirme çalışmalarını kapsamaktadır. Okul psikolojik danışmanları tarafından okul öncesi 4 yaş ve 5 yaş grubunda aylık olarak yürütülen KAREM Gelişim Dersleri ve tanıma- değerlendirme amaçlı test, envanter vb. araçlar ile yıl boyunca sürdürülecek çalışmalar yapılandırılmaktadır. Veli boyutunda öğrencinin gelişimine yönelik değerlendirmelerin profesyonel şekilde paylaşıldığı bireysel “KAREM Veli Görüşmesi”, Anne Baba Okulu Modülü çerçevesinde veli seminer ve atölye çalışmaları yürütülmektedir.

Kariyer Gelişimi

Bahçeşehir Kolejinde Kariyer Rehberliği anaokulunda başlar ve öğrencilerimizin üniversite tercihlerine kadar kişilik özellikleri, ilgileri, yetenekleri ve değerleri fark edilir ve bir bütün olarak değerlendirilir.

Tanıma, Değerlendirme ve Gelişim

Her bir öğrenci gelişimsel rehberlik çalışmaları ile düzenli olarak desteklenirken kişisel olarak da desteklenmeye ihtiyaç duyduğu alanlarda bireysel ve grupla psikolojik danışma hizmeti verilir. Düzenli aralıklarla KAREM değerlendirme görüşmeleri aile ve öğrenci ile yürütülür.

Anne Baba Okulu

Anne baba okulunun temel amacı: ailelere gizli dinamiklerini, çocuk yetiştirme modellerini, kendi ebeveynlik tarzlarını ve çocuklarının kariyer gelişimine etkilerini bilimsel anketler ve etkinlikler aracılığıyla keşfettirip, etkinlikler ve günlüklerle mutlu ve donanımlı çocuk yetiştirmenin felsefesini öğretmektir.


&
 

Paylaşın