Eğitim Birimleri

Okul Öncesi Eğitim Sistemimiz

0-6 yaş dönemi, öğrenmenin en yoğun olduğu, temel alışkanlıkların kazanıldığı ve zihinsel yeteneklerin hızlı bir biçimde gelişip biçimlendiği dönemdir. Bahçeşehir Kolejinde erken çocukluk dönemi eğitimimizi planlarken önceliğimiz çocukların merak duygularını geliştirmek, öğrenme konusundaki motivasyonlarını yükseltmek ve onlara öğrenme heyecanı aşılamaktır. Çünkü bilgiye giden yol meraktan geçer. Hedefimiz çocuklarımızın öğrenirken aktif olan, soru soran, fikirlerini ortaya koymaktan korkmayan, kendi fikirlerini savunabilen öğrenciler olarak yetişmesini sağlamaktır.

ReggioEmilia okullarında geliştirilmiş olan “Proje Yaklaşımı” yöntemi, eğitim ortamlarında sürece önem veren ve bireyin öğrenme biçiminin önemini vurgulayan bir yöntemdir.

Anaokullarımızda proje yaklaşımı yöntemini kullanarak yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz;

  • Öğrenme için olumlu tutum geliştirebilme
  • Hayal gücünü kullanma,
  • Araştırma becerisini kullanma ve geliştirme
  • Problem çözme
  • Sorgulama,
  • Dönüşümlü düşünme
  • Neden-sonuç ilişkisi kurma gibi becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar
&
 

Paylaşın