Eğitim Birimleri

Anaokulu Eğitim Sistemimiz

0-6 yaş dönemi, öğrenmenin en yoğun olduğu, temel alışkanlıkların kazanıldığı ve zihinsel yeteneklerin hızlı bir biçimde gelişip biçimlendiği dönemdir. Bahçeşehir Kolejinde erken çocukluk dönemi eğitimimizi planlarken önceliğimiz çocukların merak duygularını geliştirmek, öğrenme konusundaki motivasyonlarını yükseltmek ve onlara öğrenme heyecanı aşılamaktır. Çünkü bilgiye giden yol meraktan geçer. Hedefimiz çocuklarımızın öğrenirken aktif olan, soru soran, fikirlerini ortaya koymaktan korkmayan, kendi fikirlerini savunabilen öğrenciler olarak yetişmesini sağlamaktır.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Çalışmaları

Anasayfa   Eğitim Birimleri   Anaokulu   Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Çalışmaları
 

Tanıma Çalışması

Kayıt öncesinde çocuğun zihinsel, sosyal, bedensel ve fiziksel gelişimi psikolojik danışmanımız tarafından gözlemlenir; yaş grubuna özel hazırlanmış tanıma çalışmaları uygulanır; ailesiyle olan iletişimi değerlendirilir.

Uyum Sürecini Değerlendirme

Çocuğun okula başladığı ilk 15 gün içerisinde ailesi, sınıf öğretmeni ve psikolojik danışman ile uyum süreci değerlendirilir. Bu değerlendirmeye göre eğitim süreci planlanır.

Gelişim Sürecini Değerlendirme

Her öğrencinin bireysel gelişimi düzenli olarak takip edilir, gözlem (anekdot) kayıtları, oyun gözlem ve kazanım değerlendirme formları tutulur. Değerlendirme sonuçları, STOYS üzerinden “Bireysel Gelişim Raporu“ olarak her dönem içinde 2 kez aileye iletilir. Ayrıca her dönem sonunda “Portfolyo sunumları” ile öğrencilerimizin kendi değerlendirmelerini yapmaları ve ailelerine sunmaları da sağlanır.

Yıl Sonu Değerlendirmesi

Çocuğun gelişimi yıl sonunda ailesi, sınıf öğretmeni ve psikolojik danışman ile beraber tekrar değerlendirilir.

Anne Baba Eğitimi

Yıl içinde ebeveynlerle çocuklarının bireysel gelişimleri ile ilgili bilgi paylaşılır. Psikolojik danışmanımız ebeveynlere çocukları ile iletişimde benimsemeleri gereken tutum ve yaklaşımlar ile evlerinde çocukları için nasıl bir ortam yaratmaları gerektiği konusunda destek verir. Bunun yanı sıra aileler, çocukları ile iletişimlerinin güçlenmesini sağlamak amacıyla tanınmış iletişim uzmanları tarafından verilen seminerlere ücretsiz katılabilirler.

Okullarımızdaki Aile İletişim Merkezimizde ailelerimiz hem eğitimle ilgili farklı yayın ve dijital içeriklerden yararlanabilir hem de eğitimcilerimizle ve diğer velilerle paylaşımlarda bulunabilirler.

Stoys (Servis Tabanlı Okul Yönetim Sistemi)

Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için çok işlevli bir iletişim platformu olan öğrenci takip sistemimiz STOYS aşağıdaki amaçlar için kullanılır:

  • Yabancı dil çalışmalarının ve sitelerinin paylaşılması
  • Öğrencilerin “Bireysel Gelişim Raporlarının” takibi
  • Rehberlik çalışmalarının takibi
  • Rehberlik bültenlerinin veliler ile paylaşılması
  • Yemek listelerinin paylaşılması
  • Ödeme ve finans bilgilerinin takibi

 

&
 

Paylaşın