Eğitim Birimleri

İlkokul Eğitim Sistemimiz

İlkokul eğitimimiz, 21. yüzyılın gerektirdiği tüm becerilere sahip bireyler yetiştirme hedefimiz doğrultusunda planlanmıştır. İlkokul kademesinde öğrencilerimize görsel, işitsel ve dokunsal, olabildiğince çok ve çeşitli materyal sunmanın önemine inanıyoruz. Kendi eğitim birimimiz tarafından üniversitemizin danışmanlığında MEB müfredatına uygun olarak geliştirilmiş olan eğitim içeriğimiz ve Kişiye Özgü Öğretim Modeli, Dijital Eğitim, STEM + A Eğitimi, Bilişimsel Düşünme Eğitimi gibi dünyaya örnek oluşturan eğitim modellerimiz ile öğrencilerimizin akademik başarısını üst seviyeye çıkarırken, onları kendine güvenen, eleştirel düşünebilen, farklı kültürlere saygılı, yaratıcı, yenilikçi,  üretken bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Çift Dilli Eğitim

Anasayfa   Eğitim Birimleri   İlkokul   Eğitim Modeli   Çift Dilli Eğitim
 

Dil insanın hayatının ilk yıllarında edindiği en önemli beceridir. Çift dilli bireyler ise iki farklı dili anadili olarak edinmiş kişilerdir. Ancak ebeveynleri farklı dilde konuşan bireyler ya da çok küçük yaşından itibaren farklı bir ülkede farklı bir dile maruz kalan bireyler çift dilli olabilir algısı artık değişiyor. Yeni nesil eğitim kuramları erken yaş eğitimde çift dile maruz kalan çocukların da çift dilli olabileceği görüşünü̈ hayata geçiriyor. Türkiye’de Çift Dilli Eğitimin öncülüğünü yapan Bahçeşehir Koleji erken çocukluk eğitiminden başlayarak uyguladığı Çift Dilli Eğitim Sistemi ile İngilizcede anadil becerisi edindirmeyi hedefliyor.

“Öğretmiyoruz, edindiriyoruz” olarak özetlenen sistemin amacı öğrencilerin hayatın her alanında doğal ortamlarda İngilizceye maruz kalmalarını sağlayarak dil edinim süreçlerini tamamlamalarını sağlamaktır. Yoğun akademik çalışmalar ve araştırmalar sonunda hayata geçirilen sistem, titiz bir çalışma ve planlamayla uygulanıyor. Öğrenciler anadili İngilizce olan eğitimciler ve Türk yabancı dil öğretmenleriyle birlikte çalışıyor. Bahçeşehir Kolejinde uygulanan Çift Dilli Eğitim Sistemi güçlü̈ bir teorik altyapıya sahip.

Teorik altyapının okullarda eksiksiz uygulanması için kurum içi eğitimler veriliyor ve sistemin doğru şekilde uygulanması merkez tarafından denetleniyor. Ölçme ve değerlendirme için uluslararası kurumlarla birlikte çalışılıyor. Yabancı dil eğitim kitapları titizlikle seçiliyor. Eğitimin her aşaması uzmanlar tarafından planlanıyor ve hayata geçiriliyor. Türkiye’de çift dilli eğitimin öncülüğünü yapan Bahçeşehir Koleji başarıyla uyguladığı sistemiyle İngilizceye anadil seviyesinde hâkim olacak bireyler yetiştiriyor.

İngilizce eğitimindeki hedeflerimiz:

  • Dört dil becerisini (okuma- yazma- dinlediğini anlama – konuşma) eşit derecede kazandırmak,
  • Anadolu Liseleri ve Yabancı Liselerde hazırlık sınavı muafiyeti,
  • CAMBRIDGE, ESOL ve uluslararası sertifika sınavlarında başarılı olmak,
  • Uluslararası sınavlarda ve proje yarışmalarında başarı kazanmak,
  • Liseye geçişte yabancı dil başarısını en üst seviyede tutmak.

Uluslararası Sınavlar

Bahçeşehir Kolejinde uluslararası geçerliliği olan ve bağımsız merkezler tarafından yapılan sınavlarla öğrencilerinin dil edinim gelişimleri objektif bir yöntemle takip edilir. Uluslararası bağımsız bir kurum tarafından, 2. sınıf ile 11. sınıf arasındaki tüm öğrencilerimize yılda 3 kere yabancı dil kazanımlarını değerlendirmek için özel olarak hazırlanmış online sınavlar uygulanır.

Uygulanan bu sınavlarla öğrencinin dil gelişimi takip edilir ve desteklenir. Öğrenci bazında raporlamalar öğrenci, öğretmen, okul idaresi ve veliye sürekli takip, teşhis ve telafi imkânı sağlar ve ayrıca öğrenciye sadece kendi okulundaki öğrenciler arasındaki yabancı dil yeterliliğini değil, diğer ülkelerde yaşayan yaşıtları arasındaki yabancı dil yeterliliğini de ölçme fırsatı verir.

Teknoloji Kullanımı

Dil öğrenimini pekiştirmek amacıyla teknolojiden en etkin şekilde yararlanılmaktadır. IPad destekli zenginleştirilen dersler öğrencilerin dil öğrenme motivasyonunu güçlendirirken, teknoloji kullanımıyla öğrencilerin kendi kendine öğrenme yeteneği de gelişmektedir.

Çift Dilli Eğitimin Bilimsel Olarak Kanıtlanmış Faydaları

• Çift dilli bireyler her iki dili sözel ve yazılı iletişimde rahatlıkla kullanabilirler.

• Çift dilli olmak zekâ gelişimini olumlu yönde etkiler. Çift dilli bireyler kavramları her iki dilde algılayıp birbiriyle bağdaştırdıkları için nöron ve beyin hareketleri daha hızlıdır.

• Matematiksel beceriler geliştirmekte daha başarılıdırlar.

• İkinci dilde gerçeğe en yakın aksana sahiptirler.

• Yeni diller öğrenmeleri daha kolaydır.

• Diğer dillere hoşgörülü yaklaşma, güçlü̈ özsaygı, problem çözme ve güçlüklerle baş edebilme yeteneği gibi olumlu özellikler geliştirmekte daha başarılıdırlar.

&
 

Paylaşın