Eğitim Birimleri

İlkokul Eğitim Sistemimiz

İlkokul eğitimimiz, 21. yüzyılın gerektirdiği tüm becerilere sahip bireyler yetiştirme hedefimiz doğrultusunda planlanmıştır. İlkokul kademesinde öğrencilerimize görsel, işitsel ve dokunsal, olabildiğince çok ve çeşitli materyal sunmanın önemine inanıyoruz. Kendi eğitim birimimiz tarafından üniversitemizin danışmanlığında MEB müfredatına uygun olarak geliştirilmiş olan eğitim içeriğimiz ve Kişiye Özgü Öğretim Modeli, Dijital Eğitim, STEM + A Eğitimi, Bilişimsel Düşünme Eğitimi gibi dünyaya örnek oluşturan eğitim modellerimiz ile öğrencilerimizin akademik başarısını üst seviyeye çıkarırken, onları kendine güvenen, eleştirel düşünebilen, farklı kültürlere saygılı, yaratıcı, yenilikçi,  üretken bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Eğitimsel Geziler

 

Bahçeşehir Okullarında geziler tamamen Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği ders içeriğine göre düzenlenir. Genel Müdürlük tarafından organize edilen gezilerin dışında okullarımız atölye çalışması yapmak, yani yerinde ve görerek eğitim vermek için öneri gezi dosyasından seçtikleri yere ya da yerlere gidebilirler. Bu geziler, özellikle yurt dışı ve şehir dışı olanlar, Genel Müdürlük’ün onayladığı firma ya da firmalar tarafından sunulan saatli program doğrultusunda uygulanır. Dolayısıyla veli, çocuğunun gezi sürecinde ne zaman nerede olduğunu, gezi öncesi kendisine verilen programdan takip edebilir; dilediğinde gezide görevli yönetici veya görevli öğretmenimizi arayarak bilgi alabilir.

&
 

Paylaşın