Eğitim Birimleri

İlkokul Eğitim Sistemimiz

İlkokul eğitimimiz, 21. yüzyılın gerektirdiği tüm becerilere sahip bireyler yetiştirme hedefimiz doğrultusunda planlanmıştır. İlkokul kademesinde öğrencilerimize görsel, işitsel ve dokunsal, olabildiğince çok ve çeşitli materyal sunmanın önemine inanıyoruz. Kendi eğitim birimimiz tarafından üniversitemizin danışmanlığında MEB müfredatına uygun olarak geliştirilmiş olan eğitim içeriğimiz ve Kişiye Özgü Öğretim Modeli, Dijital Eğitim, STEM + A Eğitimi, Bilişimsel Düşünme Eğitimi gibi dünyaya örnek oluşturan eğitim modellerimiz ile öğrencilerimizin akademik başarısını üst seviyeye çıkarırken, onları kendine güvenen, eleştirel düşünebilen, farklı kültürlere saygılı, yaratıcı, yenilikçi,  üretken bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

KAREM (Kariyer ve Rehberlik Merkezi) Çalışmaları

Anasayfa   Eğitim Birimleri   İlkokul   Karem (Kariyer Ve Rehberlik Merkezi) Çalışmaları   Karem (Kariyer Ve Rehberlik Merkezi) Çalışmaları
 

KAREM (Kariyer ve Rehberlik Merkezi)

Bahçeşehir Koleji Kariyer ve Rehberlik Merkezi KAREM çocuk ve gençlerin sosyal, duygusal ve kariyer gelişiminin her aşamasında veriye dayalı ve profesyonel rehberlik desteği sağlanması amacıyla kurulmuştur. Bahçeşehir Kolejinde yürütülen tüm psikolojik danışma ve rehberlik faaliyetleri KAREM çatısı altında birleştirilmiştir.

Dört temel boyutta yürütülen KAREM faaliyetleri, her öğrencinin 21. yy. becerileri doğrultusunda kendi yetenek, ilgi alanları ve değerlerini fark etmesi, bunlar doğrultusunda becerilerini geliştirmesi ve kariyer gelişiminin desteklenmesi için gerekli tanıma, değerlendirme ve geliştirme çalışmalarını kapsamaktadır. İlkokul kademesindeki öğrencilerin gelişim özellikleri göz önüne alındığında doğru tanıma, değerlendirme ve gelişime yönelik çalışmaların özellikle ön plana çıktığı görülmektedir. Okul psikolojik danışmanları tarafından ilkokul kademesinde haftalık olarak yürütülen KAREM Gelişim Dersleri ve tanıma- değerlendirme amaçlı test, envanter vb. araçlar ile yıl boyunca sürdürülecek çalışmalar yapılandırılmaktadır. Veli boyutunda öğrencinin gelişimine yönelik değerlendirmelerin profesyonel şekilde paylaşıldığı bireysel “KAREM Veli Görüşmesi”, Anne Baba Okulu Modülü çerçevesinde veli seminer ve atölye çalışmaları yürütülmektedir.

Kariyer Gelişimi

Bahçeşehir Kolejinde Kariyer Rehberliği anaokulunda başlar ve öğrencilerimizin üniversite tercihlerine kadar kişilik özellikleri, ilgileri, yetenekleri ve değerleri fark edilir ve bir bütün olarak değerlendirilir.

 

Tanıma, Değerlendirme ve Gelişim

Her bir öğrenci gelişimsel rehberlik çalışmaları ile düzenli olarak desteklenirken kişisel olarak da desteklenmeye ihtiyaç duyduğu alanlarda bireysel ve grupla psikolojik danışma hizmeti verilir. Düzenli aralıklarla KAREM değerlendirme görüşmeleri aile ve öğrenci ile yürütülür.

 

Anne Baba Okulu

Anne baba okulunun temel amacı: ailelere gizli dinamiklerini, çocuk yetiştirme modellerini, kendi ebeveynlik tarzlarını ve çocuklarının kariyer gelişimine etkilerini bilimsel anketler ve etkinlikler aracılığıyla keşfettirip, etkinlikler ve günlüklerle mutlu ve donanımlı çocuk yetiştirmenin felsefesini öğretmektir.

 

İlkokul KAREM Yayınlarımız

.        

Mindful Okul Günlüğüm 1 ve 2

Ülkemizde alanında öncü olarak Bahçeşehir Kolejinde uygulanan Mindful Okul Programı çerçevesinde çocuklarda temel mindfulness becerilerini geliştirmelerini sağlayan, yaş düzeylerine uygun etkinlik ve egzersizler içeren kaynak kitaplardır.

 

 

KAREM Dikkat ve Düşünme Fasikülleri

İlkokulda her sınıf düzeyinde yılda 5 fasikül olmak üzere uygulanan, PASS Teorisi temel alınarak öğrenmeye ilişkin tüm alanları kapsayan, çocukların dikkat ve düşünme becerilerini destekleyen etkinlik ve egzersizlerden oluşan kitapçıklardır.

  

&
 

Paylaşın