Eğitim Birimleri

İlkokul Eğitim Sistemimiz

İlkokul eğitimimiz, 21. yüzyılın gerektirdiği tüm becerilere sahip bireyler yetiştirme hedefimiz doğrultusunda planlanmıştır. İlkokul kademesinde öğrencilerimize görsel, işitsel ve dokunsal, olabildiğince çok ve çeşitli materyal sunmanın önemine inanıyoruz. Kendi eğitim birimimiz tarafından üniversitemizin danışmanlığında MEB müfredatına uygun olarak geliştirilmiş olan eğitim içeriğimiz ve Kişiye Özgü Öğretim Modeli, Dijital Eğitim, STEM + A Eğitimi, Bilişimsel Düşünme Eğitimi gibi dünyaya örnek oluşturan eğitim modellerimiz ile öğrencilerimizin akademik başarısını üst seviyeye çıkarırken, onları kendine güvenen, eleştirel düşünebilen, farklı kültürlere saygılı, yaratıcı, yenilikçi,  üretken bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Kişisel Öğrenme Stili Testi

 

Kişiye Özgü Öğretim Modeli’nin ilk aşamasında öğrencilere Yaratıcı Öğrenme Merkezi Direktörü Barbara Prashnig tarafından geliştirilen Kişisel Öğrenme Stili Testleri uygulanır.

Kişisel Öğrenme Stili Testi, öğrencinin hangi ortamlarda, ne şekilde çalışmasının daha verimli olabileceği konusunda öğrenci ve veliyi bilgilendirmek üzere oluşturulmuştur. Bu test ile “Nasıl Öğreniyorum?” sorusuna cevap aranır. Her insanın parmak izi nasıl farklı ve kendine özgüyse, öğrenmesi de farklıdır. Nasıl öğreneceğini bilen öğrenci doğru çalışır ve daha kısa sürede daha verimli şekilde öğrenir.

 

Kişisel Öğrenme Stili Testi öğrencinin öğrenme şekline dair aşağıdaki konularda bilgi verir:

Ders çalışmaya başlama davranışı

Zorluklar karşısında gösterdiği tutum

Ders çalışmadaki sürekliliği ve konsantrasyonu

Birden fazla işi aynı anda yapabilmesi

Çalışma grupları tercihi

Otorite ile çalışma tercihi

Fiziksel çevre tercihi

Çalışma saatleri tercihi

Bilgiyi algılama yolları

Düşünme biçimleri

Kişisel Öğrenme Stili Raporu

 

KÖS testi sonucunda her öğrencinin kişisel öğrenme ve çalışma alışkanlıklarını belirten rapor alınır. Bu rapor eşliğinde rehber öğretmen öğrenciye ve veliye danışmanlık yaparak onları öğrencinin öğrenme stili konusunda bilgilendirir.

Sınıfın Öğrenme Stili Raporu

KÖS testi sonucunda ayrıca her sınıf için sınıf raporları alınır. Sınıf raporları sayesinde öğretmen, sınıfındaki öğrencilerin genel öğrenme özelliklerini bilir ve dersini buna göre planlayarak işler.

 

Farklı Öğrenme Ortamları

Öğrenciler, ders dışı çalışmalarını KÖS testi sonucu ortaya çıkan çalışma grubu tercihleri dikkate alınarak düzenlenmiş öğrenme ortamlarında sürdürürler.

Bireysel Öğrenme

Tek başına çalışarak öğrenen öğrenciler için oluşturulmuş, kabinler şeklinde tasarlanmış öğrenme ortamıdır.

Grupla Öğrenme

Öğrencilerin küçük gruplar halinde iş birliği içerisinde birlikte çalışması esasına dayalı interaktif bir öğrenme ve öğretme ortamıdır.

Aktarıcı Eşliğinde Öğrenme

Benzer akademik birikime sahip olan öğrenci grubunun öğretmen eşliğinde çalışmasıdır. Özellikle konu eksiği olan öğrencilerin yararlanacağı ortamlardır.

Bütünsel Öğrenme

Bu öğrenciler daha çok rahat ortamlarda, yaparak ya da yaşayarak öğrenebilirler.

 

Öğrenme Stilini Bilmenin Eğitime Katkısı Nedir?

Kendi öğrenme stili hakkında bilgi sahibi olan kişilerin öğrenmeye ilgileri artar, daha iyi “öğrenen” olurlar.

Öğrenme stilinin farkına varan ve önemini bilen öğrenci hem kendini hem de çevresindeki kişileri daha iyi anlar, çevresiyle daha olumlu ilişkiler kurar.

 

Öğrenme stilleri hakkında bilgilenen veliler, evdeki çalışma ortamının düzenlenmesini ve çalışma zamanını öğrenci için en verimli olacak şekilde planlar

Öğrencilerinin öğrenme stillerini bilmek, öğretmenin sınıfını daha iyi tanımasını, derslerini bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak tasarlamasını ve daha verimli bir öğrenme süreci yaratabilmesini sağlar.

 

&
 

Paylaşın