Eğitim Birimleri

İlkokul Eğitim Sistemimiz

İlkokul eğitimimiz, 21. yüzyılın gerektirdiği tüm becerilere sahip bireyler yetiştirme hedefimiz doğrultusunda planlanmıştır. İlkokul kademesinde öğrencilerimize görsel, işitsel ve dokunsal, olabildiğince çok ve çeşitli materyal sunmanın önemine inanıyoruz. Kendi eğitim birimimiz tarafından üniversitemizin danışmanlığında MEB müfredatına uygun olarak geliştirilmiş olan eğitim içeriğimiz ve Kişiye Özgü Öğretim Modeli, Dijital Eğitim, STEM + A Eğitimi, Bilişimsel Düşünme Eğitimi gibi dünyaya örnek oluşturan eğitim modellerimiz ile öğrencilerimizin akademik başarısını üst seviyeye çıkarırken, onları kendine güvenen, eleştirel düşünebilen, farklı kültürlere saygılı, yaratıcı, yenilikçi,  üretken bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

MINDFULNESS NEDİR?

Mindfulness, bilinçli ve yargısız bir şekilde dikkatimizi içinde bulunduğumuz ana vermek demektir. Gün içinde pek çok kez kendimizi gündelik hayatın hızına kaptırmış buluruz. Zihnimizdeki düşünceler çoğunlukla yasadığımız andan farklı yerlerdedir; geçmiş ve gelecek arasında dolanır durur ve ara sıra şimdiki ana yönelirler. Oysaki mindful olmak derin bir farkındalık halidir; bilinçli durumumuzu otomatik pilottan çıkararak kendi yönetimimize almaktır.

Mindful olabildiğimizde;

• Bir düşüncenin sadece düşünce olduğunu biliriz ve onu iyi, kötü ya da vb. olarak yargılamayız.

• Hissettiğimiz yoğun bir duyguyu (öfke, üzüntü, vb.) yönetebiliriz.

• Pişman olacağımız davranışlarda bulunmadan önce duygumuzla davranışımız arasında bir boşluk anı yaratarak karar verebiliriz.

• Daha iyi odaklanır, dikkatimizi daha uzun süre sürdürebiliriz.

• Kendimize ve başkalarına karsı daha şefkatli ve hoşgörülü olabiliriz.

 

 MINDFUL OKUL OLMAK NE DEMEK?

Mindfulness = Pozitif yönde gelişen okul iklimi

Son yıllarda dünya okulları, Mindful okul olma yolunda ilerliyor. Bu durum, öğretmenlerin Mindful olma durumunu öğrencilere aktardığı bir yaşam tarzı haline gelmesi anlamına geliyor. Öğrencilerin yaşadıkları anın derinlemesine farkında olarak, önce kendilerini ve ardından çevresindekileri anlayarak, hissederek yaşamalarını sağlıyor. Mindfulness bir yaşam tarzıdır. Bu yaşam tarzını oluşturan parçalar akademik başarının gerekçesi olan derslere odaklanmanın yanı sıra; iyilik yapmak, iyi dilekleri içsel ve sözel olarak iletmek; sahip olunan değerlere şükretmek, yaşananları tüm kalbiyle hissetmek ve olduğu gibi kabul etmek; empati kurmak ve affetmek, yürürken, yemek yerken, hareket ederken büsbütün farkında olmak gibi becerileri içeriyor.

 

NEDEN MINDFUL OKUL?

Farkındalık hepimizde doğuştan olan ve geliştirilebilen bir beceridir. Çocuklar genel olarak yetişkinlerden daha yoğun bir farkındalığa sahiptir ve çoğu kez yetişkinlerin de pek çok şeyi gerçek anlamda görmelerini sağlar, onların fark etmediği birçok detayı gösterirler. Çocuklukta yoğun olarak sahip olunan bu farkındalık ne yazık ki yetişkinlik yolunda ilerlerken azalır. Son yıllarda yapılan nöroloji temelli araştırma bulguları, özellikle çocukluk çağında Mindfulness becerisi kazanmanın bugünümüz ve geleceğimiz için ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. Bu becerilerin, çocukluk döneminde gelişmekte olan beyinlerde kazanılmasının, yetişkinlerden daha etkili olduğu ortaya konulmuştur.

 

BAHÇEŞEHİR KOLEJİNDE MINDFUL OKUL PROJESİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİYOR?

Mindfulness çalışmaları bir dizi düzenli uygulanan egzersizden oluşuyor. Bahçeşehir Kolejinin yürüttüğü pilot uygulamalar ışığında öğrenciler için 12 haftalık bir planlama hazırlandı. Okul psikolojik danışmanları tarafından yürütülen bu çalışmalarda öğrenciler pek çok egzersiz uyguluyor; Mindful Okul Günlüğüm yayını ile etkinlikler yapıyorlar. Yapılan nitel ve nicel değerlendirmelerle öğrencilerin gelişimleri, sınıf öğretmenleri ve rehber öğretmenler tarafından detaylı olarak takip ediliyor.

 

 MINDFUL OKUL OLMANIN VELİLERE KATKISI NEDİR?

Mindful olmak neyin önemli ve neyin önemsiz olduğunu net bir şekilde görmeyi sağlar. Bu farkındalık da kendine ve başkalarına karşı daha anlayışlı olmayı beraberinde getirir. Bahçeşehir Kolejinde velilerin mindful olma haliyle ilgili olarak bilgilendirilmesi amacıyla veli seminerleri düzenleniyor. Yıl sonunda, Mindful Okul programının öğrencilere akademik ve sosyal anlamda katkıda bulunduğu beceriler, nicel ve niteliksel yöntemlerle değerlendirilip velilerle paylaşılıyor. Mindful çocuklara sahip Mindful veliler, çocuklarını daha iyi anlayabilir ve onlarla yargısız iletişim kurabilirler. Çocuklarındaki değişimi fark eden velilerin Mindful Okul, Mindful Öğretmen, Mindful Öğrenci uygulamaları yoluyla hem sosyal hem de akademik anlamda beklentilerine karşılık bulmaları amaçlanıyor.

 BAHÇEŞEHİR KOLEJİNDE ÖĞRETMENLERİN MINDFUL OKUL EĞİTİMLERİ

2015-2016 akademik yılında başlayan Mindful okul olma süreciyle Bahçeşehir Koleji öğretmenleri, sertifikalı alan uzmanları tarafından eğitime tabii tutuldular. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen bu eğitim süresince öğretmenler “Mindful” olma özelliklerini kendi yaşamlarına dâhil ettiler. Eğitimin ardından 6 hafta devam eden Mindful öğretmen eğitimi niteliğinde haftalık hatırlatmalarla da öğretmenlerin kendi yaşantılarında Mindful olmayı deneyimlemeye devam etmeleri sağlandı.

&
 

Paylaşın