Eğitim Birimleri

İlkokul Eğitim Sistemimiz

İlkokul eğitimimiz, 21. yüzyılın gerektirdiği tüm becerilere sahip bireyler yetiştirme hedefimiz doğrultusunda planlanmıştır. İlkokul kademesinde öğrencilerimize görsel, işitsel ve dokunsal, olabildiğince çok ve çeşitli materyal sunmanın önemine inanıyoruz. Kendi eğitim birimimiz tarafından üniversitemizin danışmanlığında MEB müfredatına uygun olarak geliştirilmiş olan eğitim içeriğimiz ve Kişiye Özgü Öğretim Modeli, Dijital Eğitim, STEM + A Eğitimi, Bilişimsel Düşünme Eğitimi gibi dünyaya örnek oluşturan eğitim modellerimiz ile öğrencilerimizin akademik başarısını üst seviyeye çıkarırken, onları kendine güvenen, eleştirel düşünebilen, farklı kültürlere saygılı, yaratıcı, yenilikçi,  üretken bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

STEM

 

Bu yıl Bahçeşehir Okullarında Anaokulundan başlayarak ilkokul 1-2-3-4’üncü sınıflarda tüm öğrencilere STEM eğitimine temel oluşturan Kodlama ve Robotik okuryazarlığı uygulanmaktadır.

Bahçeşehir Okullarında öğrenciler, daha çok üniversitelerde rastlanan robotik çalışmalarına ilkokulda başlar, ortaokul ve lisede devam eder.

Kuruma özgü olarak hazırlanan bu uygulamada on yıldır Fen ve Teknoloji Lisesinde uygulanan STEM eğitim programı dahilindeki robotik turnuva tecrübeleri, dünyadaki benzer uygulamaları ve ilkokul seviyesinde pilot olarak yapılan çalışmalar baz alınmıştır.

Ders programı Bahçeşehir Üniversitesi ve Bahçeşehir Okulları işbirliği ile oluşturulmuştur.

STEM eğitiminde temel hedef disiplinler arası öğrenmeyi sağlamaktır. Bunun için de öğrencinin proje üretmesi gerekmektedir. Çünkü sadece proje üretimi aşamasında öğrenci tüm derslerde öğrendiği bilgileri aktif bir şekilde kullanma ihtiyacı hisseder. Bahçeşehir Okullarında ortaokul ve liseler seviyesinde katıldığımız STEM eğitimini destekleyen Uluslararası FIRST LEGO League Robotik turnuvalarında bunu defalarca deneyimlemiş bulunuyoruz.

Bu deneyimlerden hareketle oluşturulan Kodlama ve Robotik dersi ise beş modülden oluşmaktadır;

 

Bilişim Teknolojileri Okur Yazarlığı,

Kodlama,

Robotik,

Dijital Tasarım ve Animasyon,

Oyun Programlama.  

 

Modüllerden elde ettiği kazanımlarla öğrenciler diğer derslerde (Fen, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen bilimleri…) öğrendikleri konuları kullanarak özgün projeler üretebilmektedirler. 

Hayal ettikleri projeyi kolayca üç boyutlu modellemelerini sağlamak için ders materyali olarak yaş gruplarına paralel  Lego Education  tarafından geliştirilmiş  LEGO® Education WeDo, LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 robotik setleri ve MIT Medya Laboratuvarında geliştirilmiş görsel programlama dili kullanılmaktadır.

Derslerde öğrendikleri bilgilerin kullanıldığı ve çevrelerinde her gün rastladıkları teknolojileri kolaylıkla anlamalarını hedefleyen bu çalışmalarla öğrenciler ikili gruplar halinde çalışarak tasarımlar üretir, dişlileri, basit makine mekanizmalarını öğrenir, hazırladıkları mekanizmaları sensörler ve motor kullanarak nasıl çalıştırabileceklerini uygulamalı olarak keşfederler.

Ders programında yer alan problem çözme aktiviteleri ile öğrenciler özgün projeler geliştirir, bunların anlatımlarını da yaparak sunum becerileri kazanır.

Türkiye’de ilk defa uygulanan bu dersin amacına uygun bir şekilde yürütülebilmesi için Haziran ve Ağustos aylarında ilkokul seviyesinde bilgisayar ve sınıf öğretmenlerine uygulamalı eğitimler verilmiştir. Okullar açıldıktan sonra ise sürece on-line eğitimlerle devam edilmektedir.

 

İlkokul Robotik Modülünde çalışmalar beş aşamada gerçekleşir:

İNCELEME

Bir dersin girişinde öğrencide oluşturduğunuz merak ve ilgi o dersin başarısında ne kadar önemlidir hepimiz biliriz.

Lego Wedo setleri ile yapılan her çalışmanın başında inşa edilecek çalışmanın nerede ve nasıl kullanıldığını anlatan bir girişi vardır. Bu öğrencinin günlük yaşamda çevresinde gördüğü mekanizma ve robotik araçlarla bağlantı kurmasını sağlar. Öğretmen bu girişi kendi ekleyeceği resim ve videolarla zenginleştirir.

TASARLAMA

Robot yapım aşaması iki öğrencinin birlikte yaptığı bir adımdır. Bu adımda öğrenciler adım adım yönergeleri takip ederek robotlarını inşa ederler. Takım çalışması, iletişim, işbirliği ve motor becerilerini geliştirirler.

Robotların yapımı tamamlandıktan sonra üretilen mekanizmaların çalışma sistemleri üzerinde öğrencilerle değerlendirme yapılır. Fen, matematik, teknoloji ve mühendislik alanları ile bağlantıların fark edilmesi sağlanır.

Yönergeli çalışmalar ile hedeflenen becerileri kazanan öğrencilere belirli aralıklarla problemler verilerek probleme çözüm getirecek şekilde robotik model tasarlamaları da beklenir.

KODLAMA

Kodlama 21’inci yüzyıl becerileri içinde yer alan ve erken yaşlarda edinilmesi yararlı olan bir beceridir. Renkli görsel bir blok kodlama sistemine sahip olan Wedo Software sayesinde öğrenciler için kodlama kolay ve eğlencelidir.

Kod bloklarında bulunan kodları yan yana sıralayıp komut dizisi oluşturarak öğrenciler robotlarının hareket etmesini, ses çalmasını, sensörlerden gelen veriye göre hareket etmesini sağlarlar.

Öğrenciler örnek robot kodlama bloklarını uygulayabileceği gibi robotlarını kendi belirledikleri düzende çalışacak şekilde farklı program kodları da yazabilirler.

Lego Wedo programlama ile yaptıkları mekanizmaların nasıl canlandığını gören öğrenciler çevremizdeki robotik sistemleri kolayca anlayabiliyor, benzer çözümleri kendilerinin de yapabileceğini fark ediyorlar. Problem çözmek, yaratıcı çözümler üretmek artık onlar için bu sayede daha kolay.

GELİŞTİRME

 Robotlarını yapan ve çalıştıran öğrenciler bu son adımda ürünleriyle oynamak, incelemek, denemek, değiştirmekte serbestler. Bu onlara çalışmayı anlama, geliştirme şansı tanıyan en önemli adım. Küçük değişikliklerle ne kadar yaratıcı fikirler ortaya koyduklarını görmek sizi şaşırtacak.

ANLATMA

Yapılan çalışmalar sınıfta, gruplar arasında, öğretmenlere zaman zaman da velilere sunulmaktadır. Bu, öğrencilerin sunum becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. 

Neden Kodlama ve Robotik?

Robotik çalışmaları yaparken öğrenciler kendilerini bir bilim insanı, bir mühendis ya da bir tasarımcı gibi hissederler ve zamanla günlük yaşamdaki sorunları incelemek, bu sorunlara çözüm bulmak konusunda kendilerine daha fazla güven duymaya başlarlar.

Kodlama ve Robotik etkinliklerinin hedefi öğrencilere aşağıdaki becerileri kazandırmaktır:

 • Hayatları boyunca kullanacakları bilişimsel düşünme becerileri
 • Akıllı cihazları anlama, kullanabilme ve yeni akıllı cihazlar geliştirme
 • Mühendislik tasarım sürecini öğrenme
 • Kodlama, robot programlama
 • Ne, nasıl çalışır konularında özgün, yaratıcı düşünebilme
 • Sebep ve sonuç arasında bağlantı kurma
 • Oyun tasarımı ve oyun programlama
 • Strateji geliştirme, risk değerlendirme 
 • Eleştirisel düşünme, farklı fikirleri dinleme
 • Varsayım kurma ve yapılan ölçümlerle tahmin edilen sonuçlara ulaşmaya çalışma ve sonrasında daha ileri varsayımlar yapabilme
 • Hatadan ders çıkarma, zaman yönetimi
 • Çalışmaktan keyif alma
 • Birçok meslek dalını tanıma, deneyimleme fırsatı
 • Eğlenerek, deneyerek öğrenme
 • Araştırma becerileri 
 • Takım çalışması
 • Sunum becerileri, sosyalleşme
&
 

Paylaşın