Eğitim Birimleri

İlkokul Eğitim Sistemimiz

İlkokul eğitimimiz, 21. yüzyılın gerektirdiği tüm becerilere sahip bireyler yetiştirme hedefimiz doğrultusunda planlanmıştır. İlkokul kademesinde öğrencilerimize görsel, işitsel ve dokunsal, olabildiğince çok ve çeşitli materyal sunmanın önemine inanıyoruz. Kendi eğitim birimimiz tarafından üniversitemizin danışmanlığında MEB müfredatına uygun olarak geliştirilmiş olan eğitim içeriğimiz ve Kişiye Özgü Öğretim Modeli, Dijital Eğitim, STEM + A Eğitimi, Bilişimsel Düşünme Eğitimi gibi dünyaya örnek oluşturan eğitim modellerimiz ile öğrencilerimizin akademik başarısını üst seviyeye çıkarırken, onları kendine güvenen, eleştirel düşünebilen, farklı kültürlere saygılı, yaratıcı, yenilikçi,  üretken bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Satranç sporunun akademik performans ile doğrudan ilişkili olduğu bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Öğrencilere, odaklanma, olayları gözlerinde ve beyinlerinde canlandırma, ileriyi düşünme ve görme, seçenekleri en doğru ve seri şekilde değerlendirme, zaman kontrolü, kuramsal düşünme, kuvvetli analiz, farklı yollardan düşünme, sorgulama ve plan yapma gibi yetenekler kazandırırken onların eğlenceli vakit geçirmelerini de sağlamaktadır. Satranç ile çocuğun özgüveni artarken yaşam kültürü de zenginleşir.

&
 

Paylaşın