Eğitim Birimleri

İlkokul Eğitim Sistemimiz

İlkokul eğitimimiz, 21. yüzyılın gerektirdiği tüm becerilere sahip bireyler yetiştirme hedefimiz doğrultusunda planlanmıştır. İlkokul kademesinde öğrencilerimize görsel, işitsel ve dokunsal, olabildiğince çok ve çeşitli materyal sunmanın önemine inanıyoruz. Kendi eğitim birimimiz tarafından üniversitemizin danışmanlığında MEB müfredatına uygun olarak geliştirilmiş olan eğitim içeriğimiz ve Kişiye Özgü Öğretim Modeli, Dijital Eğitim, STEM + A Eğitimi, Bilişimsel Düşünme Eğitimi gibi dünyaya örnek oluşturan eğitim modellerimiz ile öğrencilerimizin akademik başarısını üst seviyeye çıkarırken, onları kendine güvenen, eleştirel düşünebilen, farklı kültürlere saygılı, yaratıcı, yenilikçi,  üretken bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Bahçeşehir Okulları olarak vizyonumuzda yer alan yapılandırmacı yaklaşım sisteminde, öğrenci merkezli eğitim sistemi gerçekleştirilmektedir. Bu sistemden yola çıkarak, öğretmen odaklı geleneksel matbu portfolyalar yerine, bilgisayar teknolojileri kullanarak internet üzerinden gerçekleştirilen öğrenci odaklı webfolyo yani web portfolyo çalışmaları yapılmaktadır. Webfolyo’da sergilenen çalışmalara dünyanın herhangi bir yerinden kolayca ulaşılabilir, çalışmalar her an güncellenebilir ve paylaşılabilir.

Hedeflerinden birisi de teknoloji okuryazarlığını geliştirmek olan webfolyo, Bahçeşehir Okulları öğrencilerimizin bireysel gelişimlerini destekler, onlara beklentilerini belirleyip gerçekleştirme olanağı sunar.

&
 

Paylaşın