Eğitim Birimleri

İlkokul Eğitim Sistemimiz

İlkokul eğitimimiz, 21. yüzyılın gerektirdiği tüm becerilere sahip bireyler yetiştirme hedefimiz doğrultusunda planlanmıştır. İlkokul kademesinde öğrencilerimize görsel, işitsel ve dokunsal, olabildiğince çok ve çeşitli materyal sunmanın önemine inanıyoruz. Kendi eğitim birimimiz tarafından üniversitemizin danışmanlığında MEB müfredatına uygun olarak geliştirilmiş olan eğitim içeriğimiz ve Kişiye Özgü Öğretim Modeli, Dijital Eğitim, STEM + A Eğitimi, Bilişimsel Düşünme Eğitimi gibi dünyaya örnek oluşturan eğitim modellerimiz ile öğrencilerimizin akademik başarısını üst seviyeye çıkarırken, onları kendine güvenen, eleştirel düşünebilen, farklı kültürlere saygılı, yaratıcı, yenilikçi,  üretken bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

YETENEK GELİŞTİRME KULÜBÜ

Anasayfa   Eğitim Birimleri   İlkokul   Eğitim Modeli   Yetenek Geliştirme Kulübü
 

YETENEK GELİŞTİRME KULÜBÜ

Yetenek Geliştirme Kulübü Nedir?

Yetenek Geliştirme Kulübü, Bahçeşehir Koleji ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile üstün potansiyelli öğrenciler için geliştirdiği kulüptür.

Yetenek Geliştirme Kulübünün amacı Bahçeşehir Kolejinde öğrenim gören üstün potansiyelli öğrencileri ilgi, yetenek, bilişsel ve sosyal gelişim gibi bireysel farklılıklarını dikkate alarak yaratıcılık, eleştirel düşünme, problem çözme, etkili iletişim gibi 21. yy becerileriyle donanmış bireyler olarak yetiştirmektir. Amaçlarımızdan biri de üstün yetenekli çocukları kendisi gibi düşünen, farklılık gösteren diğer üstün yetenekli çocuklarla, onlara ait bir ortamda buluşturmak ve verdiğimiz eğitimlerle hem eğitimcilerde hem ailelerde bir farkındalık oluşturmaktır.

NEDEN Yetenek Geliştirme Kulübü?

Eğitimin kalitesini belirleyen birçok faktör vardır. Eğitim içeriğinin, eğitim kadrosunun, eğitim araçlarının ve eğitim ortamının değişen dünyanın gereksinimlerine uygun şekilde ve yeni bilimsel gelişmeler ışığında sürekli güncellenmesi bunların başında gelir. Ama daha önemlisi her çocuğun farklı yeteneklere, farklı ilgi alanlarına, farklı bir potansiyele sahip olduğu gerçeğinin farkında olmak ve eğitimi bu farklılıkları göz önüne alan bir yaklaşımla farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde örgütleyebilmektir. Yetenek Geliştirme Kulübü, Bahçeşehir Kolejinin bu vizyon doğrultusunda geliştirdiği bir kulüptür.

Akademik verilere göre üstün potansiyelli bireyler her ülkede nüfusun ortalama %3’ünü oluşturmaktadır. Bu potansiyelin doğru eğitimle desteklenerek en üst seviyede değerlendirilmesi, toplumların gelişmişlik düzeyini önemli oranda artırmaktadır. Bahçeşehir Koleji Yetenek Geliştirme Kulübü ile öğrencileri potansiyellerini en üst düzeyde gerçekleştirmek üzere desteklerken ülkemizin gelişmişlik düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Yetenek Geliştirme Kulübü’nde görev alacak öğretmenler nasıl belirleniyor ve kulüp için nasıl hazırlanıyor?

Öğretmenler eğitim sisteminin en önemli unsurudur. Bir öğretmen istekli ve bilgili olursa yetiştirdiği öğrencilerde de bunun olumlu etkilerini gözlemlenebilir. Kulüp faaliyetlerinde görev alacak öğretmenler; üstün yetenekli öğrencilere ve eğitimlerine ilgi duyan, bu alanı merak eden, öğrencilerine daha faydalı olmak isteyen, motivasyonu yüksek öğretmenlerden oluşmaktadır. Belirlenen öğretmenlere yoğun bir hizmet içi programı uygulanmaktadır.

Kulüp çalışmalarında velilerin rolü nedir?  

Velinin, öğrencinin eğitimindeki rolü yadsınamaz. Ama önemli olan, velinin hangi rolü nasıl oynayacağını bilmesidir. Bu konuda öğretmen eğitimi ne kadar önemliyse veli eğitimi de o kadar önemlidir. Kulüp çalışmaları velilere yönelik hazırlanan bir seminer programıyla başlamakta ve onlara yönelik eğitim seminerleriyle devam etmektedir. Ayrıca, çocuğu kulübe katılan velilerin öğretmenlerle ve kulüp koordinatörüyle iletişimi de çok önemlidir. Ebeveynlerin çocuklarının farklılıklarını gözlemleyip öğretmen ve uzmanlarla iletişim halinde olması ve çocuklarını ilgili ve yetenekli oldukları alanla ilgili kaynaklarla buluşturmaları da kulübün amaçları arasındadır.

Kulüpteki öğrencilerin performansları nasıl değerlendiriliyor?

Kulüp programı kazanımlar üzerine kuruludur yani her öğrencinin her çalışma sonunda ve sene sonunda kazanması beklenen davranışlar ve yetenekler bulunmaktadır. Örneğin Yaratıcı Fikirler dersinde öğrencinin sıra dışı düşünebilme yeteneğini geliştirmesi ya da var olan yeteneğini koruması üzerinde durulur. Kulüp çalışmalarına başlarken ve sene sonunda yapılan ön-test, son-test veya her ders içinde yapılan öğretmen değerlendirmeleriyle öğrenci gelişimi takip edilir. Bu klasik ölçme ve değerlendirme sürecinin yanı sıra öğrencinin mutluluğu ve kendini ait hissettiği bir ortamda eğitim görmesi başlı başına çok önemlidir.

Yetenek Geliştirme Kulübü Programı Hakkında

 • Kulüp çalışmaları 20 haftayı kapsar.
 • Cumartesi günü 3 ders, hafta içi 1 ders olmak üzere haftada 4 saatlik bir ders programı uygulanır.
 • Projemi Gerçekleştiriyorum dersi proje danışman öğretmenleri tarafından birebir mentorluk olarak gerçekleştirilen bir derstir ve hafta içi yapılır. Diğer dersler hafta sonu yapılır.
 • Kulübün uygulandığı her okulda öğrencilere rehberlik desteği sağlayan, bu amaç için özel eğitim almış olan bir Kulüp koordinatörü bulunmaktadır.

Kulüp çalışması kapsamında verilen dersler:

 • Etkin İletişim
 • İleri Düşünme Teknikleri
 • Yaratıcı Fikirler
 • Projemi Gerçekleştiriyorum
 • Yaratıcı Dizayn
 • İnovatif Düşünme
 • FPSI

 

 

&
 

Paylaşın