Eğitim Birimleri

İlkokul Eğitim Sistemimiz

İlkokul eğitimimiz, 21. yüzyılın gerektirdiği tüm becerilere sahip bireyler yetiştirme hedefimiz doğrultusunda planlanmıştır. İlkokul kademesinde öğrencilerimize görsel, işitsel ve dokunsal, olabildiğince çok ve çeşitli materyal sunmanın önemine inanıyoruz. Kendi eğitim birimimiz tarafından üniversitemizin danışmanlığında MEB müfredatına uygun olarak geliştirilmiş olan eğitim içeriğimiz ve Kişiye Özgü Öğretim Modeli, Dijital Eğitim, STEM + A Eğitimi, Bilişimsel Düşünme Eğitimi gibi dünyaya örnek oluşturan eğitim modellerimiz ile öğrencilerimizin akademik başarısını üst seviyeye çıkarırken, onları kendine güvenen, eleştirel düşünebilen, farklı kültürlere saygılı, yaratıcı, yenilikçi,  üretken bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Yaratıcı Düşünme Dersi

Anasayfa   Eğitim Birimleri   İlkokul   Eğitim Modeli   Yaratıcı Düşünme Dersi
 

İlkokul eğitim içeriğimizi MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan kazanımlara paralel olarak oluşturmaktayız. Öğrencilerimize 21. YY beceriler kazandırmayı hedefleyen okulumuzda eğitim içeriğine Yaratıcı Düşünme Dersi de eklenmiştir. Bu derslerde öğrencilerimizin farklı teknikler kullanarak sorun çözebilmelerini ve yaratıcılık becerilerini geliştirmelerini amaçlıyoruz.

&
 

Paylaşın