Eğitim Birimleri

Master 6

Anasayfa   Eğitim Birimleri   Master 6
 

Bahçeşehir Koleji liselerinde uygulanan Master 6, bireyin değişen toplumsal koşullar ve teknolojik çağı yakalama ihtiyacı doğrultusunda dünya vatandaşlığına geçişini hedefliyor.

Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin yaşamsal kazanımlarını artırmanın yanı sıra yurt içi ve yurt dışı üniversite kabullerinde etkili olacak şekilde tasarlanan Master 6, yaşamın tüm alanlarına dair bireyin donanımlı bir şekilde gelişimini sağlayacak 6 farklı modülden oluşuyor:

• Beceri Geliştirme,

• Fiziksel Gelişim,

• Kişisel Gelişim,

• Topluma Hizmet,

• Uygulamalı Mesleki Gözlem,

• Yaşamsal Beceri.

Amacımız Farklı, Bakış Açımız

Farklı, Hedeflerimiz Farklı

Bahçeşehir Koleji Master 6 ile öğrencilerini 21. yüzyıl yaşam ve kariyer becerileri ile donatarak onların geleceğin liderleri, bilim insanları ve global ekonomi içinde rekabet edebilen, üretken, başarılı ve kendini gerçekleştirmiş bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Bahçeşehir Kolejinin hedefi, öğrencilere müfredatın sağlayacağı akademik kazanımların yanı sıra;

• Kendine değer verme, yeteneklerini keşfetmelerini sağlama, fiziksel, zihinsel, sosyal kapasitelerini ve buna bağlı olarak öz güven düzeylerini artırma,

• Toplumun geleceğinde nasıl bir rol alacakları; hangi mesleği, hangi yeterliliklerle yapabilecekleri konusunda farkındalık sağlama,

• Toplumsal duyarlılık ve farkındalığı sağlama, birey olma ve aidiyet duygularını besleme,

• Modern ve teknolojik yaşamın beraberinde getirdiği dünya vatandaşlığı kavramını benimsetme,

• Onlara evrensel hoşgörü̈ ve barış duygusunu aşılayarak, farklı kültürlere duyarlı bireyler haline getirmektir.

&
 

Paylaşın