Eğitim Birimleri

Ortaokul Eğitim Sistemimiz

Öğrencilerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, Dünya ile konuşan, Dünya ile çalışan, Dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, eğitim birimlerimiz tarafından,  MEB müfredatına uygun şekilde, üniversitemizin danışmanlığında geliştirilen ve eğitim dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında sürekli güncellenmekte olan ortaokul eğitimimiz ile akademik başarının önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz ve ulusal sınavlardaki başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da varlık gösteren öğrenciler yetiştiriyoruz

Dijital Eğitim

Anasayfa   Eğitim Birimleri   Ortaokul   Eğitim Modeli   Dijital Eğitim
 

Günümüz çocuklarının hızla gelişen teknolojiye paralel olarak teknolojik araçları daha çok oyun amaçlı kullandıklarını görüyoruz. Bu gerçekten yola çıkarak Bahçeşehir Okulları olarak eğitimde yeni bir çağ başlattık. Çocuklarımızın dijital teknolojiyi sadece oyun amacıyla değil öğrenimde de kullanabilmelerini sağlayarak, öğrenmeyi daha eğlenceli bir süreç haline getirdik. Aynı zamanda daha kalıcı bir öğrenme sağlayan bu yöntemin amacı çocuklarımızı yaparak, yaşayarak, oynayarak ve eğlenerek öğrenen çocuklar olarak yetiştirmektir.

iPad Eğitim Projesi

Bu proje 2 kanaldan ilerlemektedir. Birinci kanal, iPad kullanımının eğitime entegre edilmesidir. Öncelikle 5. ve 6. sınıf öğretmenlerimize, Ağustos ve Eylül ayları içerisinde Teknolojik Pedagoji ve iPad’in Derse Entegrasyonu konularında hizmet içi eğitim verilir. Ayrıca eğitimde %30 oranında kullanılması uygun bulunan Apple teknik uygulaması hakkında bilgi aktarılır. Bu eğitimi alan öğretmenlerimiz iPad’le eğitime uygun ders senaryoları oluşturur. Eğitim platformlarımız tarafından güncellenen iPad uygulamaları ile ilgili eğitimler yıl içerisinde sisteme yüklenir ve öğretmenlerimize güncellemelerle ilgili bilgi aktarılır.

 • Derslere iPad ile katılmak öğrencilere aşağıdaki olanakları sağlar;
 • Daha keyifli öğrenme,
 • Öğrenmenin sınıf dışına çıkarak tüm dünyaya yayılması,
 • Öğrenme stiline ve farklı öğrenme ihtiyaçlarına uygun bilgi kaynaklarına anında erişim,
 • Teknolojiyi öğrenme amaçlı olarak kullanabilmek,
 • Yaratıcılığı geliştirme,
 • Disiplinler arası çalışma ve araştırma,
 • Kültürlerarası farklılıkları tanıma ve bu farklılıklara saygı duyma,
 • ‘Öğrenmeyi öğrenmek’ konusunda daha fazla sorumluluk alma,
 • Öğretmenleri ve sınıf arkadaşları ile birlikte ekranla öğrenme,
 • Eğitim amaçlı sınırsız uygulamaya ulaşarak kavraması zor konuları etkileşimli bir biçimde kolayca kavrayabilme.

Öğrencilerimiz dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar şifrelerini kullanarak STOYS’a (Servis Tabanlı Okul Yazılım Sistemi) giriş yapabilir ve okuldaki dersleri takip ederek, ödevlerini alabilirler. Böylelikle çeşitli nedenlerle okula gelemedikleri günlerde dahi öğrenim kesintiye uğramaz.

İkinci kanal ise dijital kitapların eğitime dahil edilmesidir. Öncelikle, belirlenen öğretmenlerimiz 5. ve 6. sınıf öğrencilerimize dijital kitaplarımızı, yani iBooks uygulamalarımız konusunda gerekli eğitimi verir. Bu platform üzerinden öğrencilerimiz ödevlerini yapabilir ve ödevlerini öğretmenlerine e-posta yoluyla gönderebilir. Ayrıca bu platforma proje üretimi için kazanımlar ile eşleştirilmiş uygulamalar da yüklenmiştir.

&
 

Paylaşın