Eğitim Birimleri

Ortaokul Eğitim Sistemimiz

Öğrencilerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, Dünya ile konuşan, Dünya ile çalışan, Dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, eğitim birimlerimiz tarafından,  MEB müfredatına uygun şekilde, üniversitemizin danışmanlığında geliştirilen ve eğitim dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında sürekli güncellenmekte olan ortaokul eğitimimiz ile akademik başarının önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz ve ulusal sınavlardaki başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da varlık gösteren öğrenciler yetiştiriyoruz

KAREM (Kariyer ve Rehberlik Merkezi) Çalışmaları

Anasayfa   Eğitim Birimleri   Ortaokul   Karem (Kariyer Ve Rehberlik Merkezi) Çalışmaları
 

Bahçeşehir Koleji Kariyer ve Rehberlik Merkezi (KAREM) okul öncesinden lise mezuniyetine kadar çocuk ve gençlerin sosyal, duygusal ve kariyer gelişiminin her aşamasında veriye dayalı ve profesyonel rehberlik desteği sağlanması amacıyla kurulmuştur. Bahçeşehir Kolejinde yürütülen tüm Psikolojik Danışma ve Rehberlik faaliyetleri KAREM çatısı altında birleştirilmiştir

ört temel boyutta yürütülen KAREM faaliyetleri, her öğrencinin 21. Yy becerileri doğrultusunda kendi ilgi, yetenek alanları ve değerlerini fark etmesi, bunlar doğrultusunda becerilerini geliştirmesi ve kariyer gelişiminin desteklenmesi için gerekli tanıma, değerlendirme ve geliştirme çalışmalarını kapsamaktadır.

Bu kapsamda okul öncesinden lise son sınıfa kadar tüm rehberlik hizmetlerinin odak kavramı “kendini gerçekleştirme”dir. Kendini gerçekleştirme kavramına bağlı olarak aşağıdaki alt amaçlar öncelikli olarak ele alınmaktadır:

 

1.     Kişilik Boyutunda

 • • Kendini tanıma; sahip olduğu güçlü ve geliştirebileceği yönleri fark etme
 • • Özgüveni ve olumlu benlik algısını geliştirme
 • • Sorumluluk duygusunu geliştirme

 

 1. 2.  İletişim Boyutunda
 • Kendini tanıma becerilerini geliştirme
 • Karşısındakini anlama becerilerini geliştirme
 • Kendini doğru ifade edebilme becerilerini geliştirme
 • Sorun çözme becerilerini geliştirme

 

 1. 3.  Kariyer Gelişimi Boyutunda
 • • Yetenek, ilgi, beceri ve yönelimleri ile ilgili farkındalık düzeyini geliştirme
 • • Kariyerine yön verecek nitelikli bilgi birikimini geliştirme
 • • Geleceği ve kariyeri ile ilgili karar verme gücünü geliştirme

 

 1. 4.  Eğitsel Başarı Boyutunda
 • Eğitimsel ve akademik başarısını, kapasitesi ile doğru orantılı olarak en üst düzeyde geliştirme
 • Eğitimsel ve akademik başarısını engelleyici faktörlerle başa çıkma becerilerini geliştirme Hedef belirleme ve motivasyonunu sürdürme

 

Ortaokul kademesinde; öğrencilerin bilişsel, sosyal ve fiziksel gelişim özellikleri temele alındığında doğru tanıma, değerlendirme ve gelişime yönelik çalışmaların özellikle ön plana çıktığı görülmektedir. Okul psikolojik danışmanları tarafından ortaokul kademesinde sürekli olarak yürütülen KAREM çalışmaları ders içerikleri, sunumlar, test, envanter vb. araçlar ile yıl boyunca planlanan çalışmalarla sürdürülmektedir. Veli boyutunda öğrencinin gelişimine yönelik değerlendirmelerin profesyonel şekilde paylaşıldığı bireysel “KAREM Veli Görüşmesi”, Anne Baba Okulu Modülü çerçevesinde, veli seminerleri ve atölye çalışmaları yürütülmektedir.

&
 

Paylaşın