Eğitim Birimleri

Ortaokul Eğitim Sistemimiz

Öğrencilerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, Dünya ile konuşan, Dünya ile çalışan, Dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, eğitim birimlerimiz tarafından,  MEB müfredatına uygun şekilde, üniversitemizin danışmanlığında geliştirilen ve eğitim dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında sürekli güncellenmekte olan ortaokul eğitimimiz ile akademik başarının önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz ve ulusal sınavlardaki başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da varlık gösteren öğrenciler yetiştiriyoruz

Matematik

 

Bahçeşehir Kolejinde öğrencilerimizin matematik okuryazarlığı kazanarak analitik düşünme becerilerinin gelişmesini sağlamak temel hedefimizdir.

Dersler öğrencilerimizin üst düzey düşünme becerilerini geliştirerek, planlama, stratejik düşünme, yaratıcı düşünme, dikkat gelişimi ve muhakeme becerilerini destekleyecek şekilde planlanır. Matematik derslerinde konuların somut materyallerle ve akıllı tahta yardımıyla işlenmesine özen gösterilir. Öğretmenlerimizin hazırladığı çeşitli uygulamalardan yararlanılır. Tüm öğretmenlerimiz öğrencilerimizin dikkatini daha uzun süre derse yoğunlaştırabilmelerini sağlamak için Kişiye Özel Öğretim Modeli yöntemlerini kullanırlar.

Dönem sonuna kadar yapılan sınav ve ödevlendirmeler ile öğrencilerimizin akademik gelişim süreci takip edilir ve gerekli durumlarda tamamlayıcı çalışmalar yapılarak süreç kontrol altında tutulur. Ölçme ve değerlendirme sürecinde proje ve performans ödevleri, açık uçlu sınavlar ve çoktan seçmeli sınavlar kullanılır. Böylece öğrencilerin çok yönlü değerlendirilmesi sağlanır. Öğretmenlerimiz öğrenme basamaklarını hem klasik sınavlarla hem de test sınavlarıyla tespit edip, değerlendirme sonuçlarını analiz ederek geriye dönük etüt çalışmaları yapar.

Öğretim programımız projelerle desteklenir. Projeler ve etkinlikler öğretmenlerimiz tarafından ders planlarında etkin olarak kullanır.

Master Junior eğitim modeli ile matematik dersinin günlük hayattaki kullanımına yönelik çalışmalarla, öğrencilerin matematik dersine olan ilgileri güçlendirilir. Matematik etkinlikleri matematik dersine ilgi duyan öğrencilerin matematiksel becerilerini arttırmanın yanı sıra, sosyal farkındalıklarını güçlendirecek uygulamalarla da çeşitlendirilir. Örneğin “Obezite ve Sağlıklı Beslenme “ farkındalığı oluşturmak adına öğrencilerle yapılan “ İstatiksel Araştırma “ ile hem matematik becerileri geliştirilir hem de sosyal bir sorunla ilgili farkındalık oluşturulur.

&
 

Paylaşın