Eğitim Birimleri

Ortaokul Eğitim Sistemimiz

Öğrencilerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, Dünya ile konuşan, Dünya ile çalışan, Dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, eğitim birimlerimiz tarafından,  MEB müfredatına uygun şekilde, üniversitemizin danışmanlığında geliştirilen ve eğitim dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında sürekli güncellenmekte olan ortaokul eğitimimiz ile akademik başarının önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz ve ulusal sınavlardaki başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da varlık gösteren öğrenciler yetiştiriyoruz

Mentor Öğretmenlik Sistemi

Anasayfa   Eğitim Birimleri   Ortaokul   Eğitim Modeli   Mentor Öğretmenlik Sistemi
 

5, 6, 7 ve 8. Sınıflarımızda uyguladığımız mentor öğretmenlik sisteminin amacı;

Öğrenciye çalışma alışkanlıklarını kişisel özellik ve ihtiyaçlarına en uygun şekilde düzenlemeyi öğretmek,

Öğrencinin kişisel planlama ve değerlendirme becerisinin gelişmesine katkıda bulunarak motivasyonunu sürekli desteklemek,

Test tekniklerini öğreterek TEOG sınavlarındaki başarısına katkıda bulunmak,

Okul ile ev arasındaki iletişimin sürekli ve etkin olmasını sağlamaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda mentor öğretmenlerimiz öğrencileriyle ayda iki kez bireysel, bir kez de toplu görüşme yaparlar.

Bu görüşmelerde mentor öğretmen öğrencinin deneme sınavı sonuçlarını değerlendirir, öğrenci ile birlikte TEOG sınavları için hedef puan belirler, sınavlardan sonra hedeflediği puana ulaşıp ulaşmadığını değerlendirir, öğrenci belirlenen hedefe ulaşamadıysa nedenlerini sorgulayarak ihtiyaçları belirler ve yeni hedef belirleme konusunda öğrenciyi motive eder. Ayrıca öğrencinin aile ve arkadaşlık ilişkileri konularında yaşadığı sıkıntıları da dinleyerek gerekli gördüğü durumlarda öğrenciyi uygun birimlere yönlendirir.

Mentor öğretmenler yüz yüze görüşmelerde ya da ayda en az bir kere yapılan telefon görüşmelerinde velileri yaptıkları çalışmalar konusunda bilgilendirirler.

Rehber öğretmenler de mentor öğretmenlerle ayda bir yaptıkları bireysel görüşmelerde öğrencilerle ilgili bilgi alışverişinde bulunur ve yapılacak çalışmaları birlikte planlarlar.

&
 

Paylaşın