Eğitim Birimleri

Ortaokul Eğitim Sistemimiz

Öğrencilerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, Dünya ile konuşan, Dünya ile çalışan, Dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, eğitim birimlerimiz tarafından,  MEB müfredatına uygun şekilde, üniversitemizin danışmanlığında geliştirilen ve eğitim dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında sürekli güncellenmekte olan ortaokul eğitimimiz ile akademik başarının önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz ve ulusal sınavlardaki başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da varlık gösteren öğrenciler yetiştiriyoruz

Ulusal Sınavlara Hazırlık

Anasayfa   Eğitim Birimleri   Ortaokul   Ulusal Sınavlara Hazırlık
 

Okulumuzda Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavına uygun denemeler yapılmaktadır. 5, 6 ve 7. sınıflarda her pazartesi günü, bir hafta TMD (Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi), bir sonraki hafta FİS ( Fen, İngilizce, Sosyal Bilgiler) olmak üzere deneme sınavları yapılır. 8. sınıflarda cumartesi günleri de okul vardır. Cuma günü TMD sınavı olan öğrenciler bir gün sonra, cumartesi günü, FİS sınavına girerler. Cumartesi günleri sınavdan sonra TMD ve FİS sorularının çözümleri yapılır. Sınav sonuçları ve öğretmenlerimizin takipleri sonucunda öğrencinin konuyu anlayıp anlamadığı kontrol edilir. Eksikler üç yönlü olarak incelenir.

  • Kazanım ve konu eksikliği
  • Dikkat ve okuma hatası
  • Psikolojik sorun

Sonuca göre hemen etüt, dikkat ya da rehberlik çalışması yapılır. Dönem sonunda yapılan TEOG sınavlarında sene başından itibaren öğrenciye verilen kazanımlardan sorular sorulur. Böylece öğrencinin konuyu tekrar edip etmediği, uzun süreli hafızaya kodlayıp kodlamadığı, konular arasındaki sarmal geçiş becerisi kontrol edilir. Hatalarla ilgili aynı süreç takip edilir ve etüt programı uygulanır.

&
 

Paylaşın