Eğitim Birimleri

Ortaokul Eğitim Sistemimiz

Öğrencilerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, Dünya ile konuşan, Dünya ile çalışan, Dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, eğitim birimlerimiz tarafından,  MEB müfredatına uygun şekilde, üniversitemizin danışmanlığında geliştirilen ve eğitim dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında sürekli güncellenmekte olan ortaokul eğitimimiz ile akademik başarının önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz ve ulusal sınavlardaki başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da varlık gösteren öğrenciler yetiştiriyoruz

Ulusal Sınavlara Hazırlık

Anasayfa   Eğitim Birimleri   Ortaokul   Ulusal Sınavlara Hazırlık
 

Okulumuzda Liselere Geçiş Sistemi doğrultusunda LGS denemeleri yapılmaktadır. 5. sınıflarda belli aralıklarla; 6 ve 7. sınıflarda her pazartesi günü, bir hafta AGİS Sözel bir sonraki hafta AGİS Sayısal dönüşümlü olmak üzere deneme sınavları yapılır. 7. sınıflarda nisan ayının son haftası itibarıyla 8. sınıf konularına başlanmaktadır. Bu süreçte 7. sınıfların sınavları da 8. sınıf LGS denemelerine uygun olarak yapılmaktadır.

8. sınıflarımızda ise cumartesi günleri LGS denemesi Sözel ve Sayısal olmak üzere 2 oturumda yapılır. Sınav sonrasında soru çözümü ve konu anlatımı yapılır.

Sınav sonuçları ve öğretmenlerimizin takipleri sonucunda öğrencinin konuyu anlayıp anlamadığı kontrol edilir. Eksikler üç yönlü olarak incelenir.

  • Kazanım ve konu eksikliği
  • Dikkat ve okuma hatası
  • Psikolojik boyut

Sonuca göre hemen etüt, dikkat ya da rehberlik çalışması yapılır. Dönem boyunca yapılan LGS denemelerinde sene başından itibaren öğrenciye verilen kazanımlardan sorular sorulur. Böylece öğrencinin konuyu tekrar edip etmediği, uzun süreli hafızaya kodlayıp kodlamadığı, konular arasındaki sarmal geçiş becerisi kontrol edilir. Hatalarla ilgili aynı süreç takip edilir ve etüt programı uygulanır.

&
 

Paylaşın