Eğitim Birimleri

Ortaokul Eğitim Sistemimiz

Öğrencilerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, Dünya ile konuşan, Dünya ile çalışan, Dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, eğitim birimlerimiz tarafından,  MEB müfredatına uygun şekilde, üniversitemizin danışmanlığında geliştirilen ve eğitim dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında sürekli güncellenmekte olan ortaokul eğitimimiz ile akademik başarının önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz ve ulusal sınavlardaki başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da varlık gösteren öğrenciler yetiştiriyoruz

Üstün Potansiyelliler Eğitimi (UP)

Anasayfa   Eğitim Birimleri   Ortaokul   Eğitim Modeli   Üstün Potansiyelliler Eğitimi (Up)
 

UP eğitiminin amacı Bahçeşehir Kolejinde öğrenim gören üstün potansiyelli öğrencileri bilimsel tanılama yöntemleriyle keşfetmek ve bu öğrencileri ilgi, yetenek, bilişsel ve sosyal gelişim gibi bireysel farklılıklarını dikkate alarak yaratıcılık, eleştirel düşünme, problem çözme, etkili iletişim gibi 21. yy becerileriyle donanmış bireyler olarak yetiştirmektir.

Okullar açıldıktan sonraki ilk 7 haftayı kapsayan bütüncül tanılama sürecinde tüm öğrenciler değerlendirmeye alınır. Gözlem ve değerlendirme amaçlı birden fazla aracın kullanıldığı bu süreç sonunda öğrencilerin farklılıkları tespit edilir. 7 haftanın sonunda programa katılabilecek öğrenciler belirlenir. Ailenin güvenilir bir kurumdan öğrencinin üstün potansiyelli olduğuna dair rapor alması gerekir. Bu tanıyı belgeleyen raporu okula sunulan 5. ve 6. sınıf öğrencileri eğitime dahil edilir.

Eğitimin içeriğinde “İleri Düşünme Teknikleri”, “Yaratıcı Dizayn”, “Future Problem Solving International” ve “Stratejik Düşünme” dersleri yer almaktadır.

&
 

Paylaşın