Eğitim Birimleri

Ortaokul Eğitim Sistemimiz

Öğrencilerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, Dünya ile konuşan, Dünya ile çalışan, Dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, eğitim birimlerimiz tarafından,  MEB müfredatına uygun şekilde, üniversitemizin danışmanlığında geliştirilen ve eğitim dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında sürekli güncellenmekte olan ortaokul eğitimimiz ile akademik başarının önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz ve ulusal sınavlardaki başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da varlık gösteren öğrenciler yetiştiriyoruz

Yabancı Dil Eğitimi

Anasayfa   Eğitim Birimleri   Ortaokul   Eğitim Modeli   Yabancı Dil Eğitimi
 

Bahçeşehir Kolejinde ortaokul yabancı dil eğitiminde akademik İngilizcenin temellerini atmayı hedefleyen, bu amaçla günlük konuşma dilinden çok, yazılı dile odaklanan bir program uygulanır.

Hazırlık sınıfı niteliğindeki 5. sınıfta 17 saatlik yoğun bir İngilizce eğitimi verilir. Öğrencilerin dil edinimleri istikrarlı bir program dahilinde, müfredatımızla ilişkilendirilen dijital araçlarla zenginleştirilir ve uluslararası geçerliliği olan ölçme ve değerlendirme sistemi ile takip edilir.

8. sınıfın sonunda öğrencilerimizin Avrupa Dil Standartlarına göre B2 seviyesine ulaşılması planlanmıştır.

Okuma, yazma ve konuşma becerilerini sistemli bir şekilde geliştirmeyi hedefleyen programımız dahilinde öğrencilerimiz çok sayıda İngilizce kitap okur. Münazara çalışmalarıyla sözlü ifade becerileri geliştirilir.

Programın hedefi öğrencilerimizin gerek yazılı gerek sözlü olarak düşüncelerini belli düzeyin üzerinde bir İngilizce ile, akıcı olarak ifade edebilir olmalarını sağlamaktır. Ortaokul yabancı dil eğitiminde ayrıca haftada iki saat 2. yabancı dil eğitimi vardır.

&
 

Paylaşın