NEDEN DÜNYA OKULU ?

Dünyada üretimden ekonomiye, politikadan iletişime tüm alanlarda yeni paradigmaların yerleşmeye başladığı günümüzde eğitim de dönüşüyor, değişiyor. Tüm üretim, tüketim, iş yapma şekilleri, hatta günlük hayat rutinlerinin değiştiği dünyamızda geleceğin bireylerini geçmiş yüzyılın eğitim anlayışıyla yetiştirmek mümkün değil, doğru değil.

İşte bu nedenle dünya okulu vizyonumuzun bir parçası olarak eğitimin şifrelerini değiştiriyor, geleceğin eğitimini bugün Bahçeşehir Okulları öğrencilerine sunuyoruz. Bahçeşehir Okulları dünyanın önde gelen ülkelerinde uygulanmaya başlayan eğitim anlayışının Türkiye’de öncülüğünü yaparken dünya eğitim sektörüne de örnek olan eğitim modelleri uyguluyor.

Fikir liderleri ortak çalışıyor,
21. Yüzyılın eğitimi şekilleniyor

Dünyanın önde gelen kurum, kuruluş ve fikir öncülerinin “21. Yüzyıl bireyleri yetiştirmek için nasıl bir eğitim olmalı?” sorusuna cevap bulabilmek için oluşturduğu P21 (Partnershipfor 21 Century Skills / 21. Yüzyıl Becerileri Ortaklığı) öğrencilerin akademik ve üretken bireyler olmak üzere yetiştirilmesi gerektiğine inanan iş çevrelerini, eğitim liderlerini ve karar mekanizmalarını bir araya getiren uluslararası bir organizasyondur.

Öğrencilerini 21. Yüzyıla hazırlamayı amaçlayan Bahçeşehir Okulları, P21'in Türkiye'deki ilk ve tek üyesidir. 21. Yüzyıl becerilerinin neler olduğunu belirleyen ve eğitim sistemlerinin bu becerileri kazandırmak üzere nasıl düzenlenebileceğine ilişkin modeller öneren P21 e Apple, Hewlett Packard, Lego, Cisco, Intel, Crayola, The Walt Disney Company gibi uluslararası firmalar da stratejik destek vermektedir.

 
 

Geleceğin eğitimi bireylere hangi becerileri kazandırmalı?

Değişen dünyada eğitimin amacı bireylerin bu değişime uygun kazanımlar elde etmelerini sağlamaktır.

 • İnovasyon
 • Yaratıcılık
 • Eleştirel Düşünme
 • İletişim ve işbirliği
 • Okuma ve dil becerileri
 • Bilimsel ve tasarımsal düşünme
 • Matematik okuryazarlığı
 • Dijital dünya vatandaşlığı
 

Geleceğin eğitimi nasıl bireyler yetiştirmeli?

 • Yaratıcı ve inovatif
 • Eleştirel düşünen ve problem çözme yeteneği yüksek
 • Matematik ve fen okuryazarı
 • İletişim becerileri gelişmiş, farklı kültürlerle işbirliği geliştirebilen
 • İnisiyatif kullanabilen, sorumluluk alabilen, liderlik vasıflarına sahip
 • Üretken
 • Medya, Enformasyon ve Dijital okuryazarlık becerilerine sahip.
 

21. yüzyıl becerilerine sahip olmak için
nasıl bir eğitim?

21. yüzyıl becerileri başlığı altında toplanan bu becerilere erken yaştan itibaren sağlanan eğitimle ulaşmak mümkün. Eğitimin amacı da bu becerilere sahip bireyler yetiştirmek olmalı. İşte bunun için Bahçeşehir Okulları dünya okulu vizyonu ile şekillendirdiği eğitimini temel sistemler üzerinde kurguluyor: