Dijital Eğitim

Anasayfa   Eğitim   Dijital Eğitim
 

Sınırsız Eğitim, Sınırsız Dünya

Yeni nesil eğitimin önemli sacayaklarından biri olan dijital eğitim Bahçeşehir Okullarında başarıyla uygulanır. İçerik zenginliği, uygulamaları, takip, ölçme ve değerlendirme sistemiyle dijital eğitim, öğrenme sürecini ve akademik başarıyı desteklerken öğrencilere dijital okur-yazarlık kimliği de kazandırır.

Dijital Okul Sistemi

Dijital Okul Sistemi içinde;

 • Dijital ders anlatımları
 • Dijital ders planları
 • Dijital ders materyalleri
 • Dijital ansiklopediler
 • Dijital ders kitapları
 • İnteraktif çalışmalar
 • Kazanım odaklı oyunlar ve uygulamalar
 • Öğrenci başarı grafikleri
 • Servis Tabanlı Okul Yönetim Sistemi (STOYS) yer alır.

Tablet Sınıflar

Bahçeşehir Okulları öğrencileri öğrenmeyi tablet sınıflarda dijital bir eğitim ortamında, yaparak, yaşayarak ve sınıfın sınırlarını tabletleriyle tüm evrene açarak gerçekleştirirler. Tablet kullanarak, multimedia, interaktif videolar, grafikler, ses efektleri ile simule edilmiş bir hayatı yaşayarak öğrenir, bilgisayar ortamındaki eğitimsel oyunlarla öğrendiklerini pekiştirirler. Böylece öğrenmenin kalıcı olması sağlanır. Ayrıca öğrenciler, okul dışında da internet olan her yerde öğrendiklerini tekrar ederek pekiştirme olanağına sahiptir. Bahçeşehir Okulları öğrencileri, kendileri için özel olarak hazırlanan elektronik kitaplarının yanı sıra Kişiye Özgü Öğretim Modeline uygun ders planlarına da tabletleri üzerinden istedikleri zaman ulaşabilirler.

IPad Eğitim Projesi

Eğitimde teknolojinin ve öğrencilere ait tabletlerin kullanımı birçok fayda sağlamaktadır. Öğrenciler, akademik düzeylerine, ilgi alanlarına ve öğrenme stillerine uygun eğitim kaynakları ile severek eğlenerek kazanımları edinirler.

Öğretmenler, dijital ortamda daha önce hazırlanmış olan ya da kendilerinin hazırlamış olduğu öğretim materyalleri ile çok daha etkin ve verimli öğretim gerçekleştirirler. Okul yöneticileri gelişmiş ölçme değerlendirme yöntemleri ve objektif raporlamalar ile eğitim öğretim sürecini sağlıklı izleyebilmekte, veli ve öğretmenler ile daha sağlıklı iletişim kurabilmektedir. Veliler ise iletişim kaynakları ve detaylı raporlar ile sonuç değerlendirmenin yanı sıra öğrenim sürecini de izleme fırsatı bulurlar. Teknoloji eğitimde küresel bir denge oluşturarak tüm dünyada gelir düzeyi ayrımı yapmaksızın kaliteli eğitime erişimi sağlar.

Dijital Dünya Okulu Sisteminin Sunduğu Olanaklar

Öğrenci için:

 • Daha keyifli öğrenme,
 • Öğrenmenin sınıf sınırları dışına çıkarak tüm evrene yayılması,
 • Öğrenme stiline ve farklı öğrenme ihtiyaçlarına uygun bilgi kaynaklarına anında erişim,
 • Teknolojiyi öğrenme amaçlı olarak kullanabilme,
 • Yaratıcılığını geliştirme,
 • Disiplinler arası çalışma ve araştırma,
 • Kültürler arası farklılıkları tanıma ve bu farklılıklara saygı duyma,
 • ”Öğrenmeyi Öğrenme” konusunda daha fazla sorumluluk alma,
 • Öğretmenleri ve sınıf arkadaşları ile birlikte ekranla öğrenme,
 • Eğitim amaçlı uygulamalar sayesinde kavraması zor konuları etkileşimli bir biçimde kolayca kavrayabilme olanağı sağlar.

Öğretmen için;

 • Dijital materyal oluşturma,
 • Dijital ölçme değerlendirme,
 • Kişiye özgü dijital içerik hazırlama,
 • Dijital kütüphane oluşturma,
 • Dijital kurs ve etüt içeriği oluşturma olanağı sağlar.

Veli için;

 • Öğrencinin performansını yakından takip edebilme,
 • 7-24 iletişim olanağı sağlar.

Kodlama Saati

Türkiye’de ilk kez Bahçeşehir Okullarında uygulanmaya başlayan, Kodlama Saati Uygulaması ile çocuklarımızın yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri edinmelerini sağlıyoruz. Programımız Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyeleri, okul öncesi eğitim ve bilgisayar öğretmenleri ile birlikte geliştirilmiştir. Bu programla çocuklarımızın bilgi ve iletişim teknolojilerinin aktif birer kullanıcısı olmalarını ve ayrıca yaratıcı fikir oluşturarak bu fikirlerini teknoloji kullanarak hayata geçirebilen bireyler olarak yetişmelerini amaçlıyoruz. Algoritmik düşünme becerilerinin gelişimini sağlamak temel hedefimiz. Bu program, dijital teknolojilerin doğru ve sağlıklı kullanımı, teknolojik aletlerin çalışma prensipleri, tablet uygulamaları, basit algoritma geliştirme, programlama, dijital hikayeleme, animasyon tasarımı ve dijital oyun tasarımı modüllerini içermektedir.

&
 

Paylaşın