Üstün Potansiyelliler Eğitimi

Anasayfa   Eğitim   Üstün Potansiyelliler Eğitimi
 

ÜSTÜN POTANSİYELİ GERÇEKLEŞTİRME FIRSATI

UP Nedir?

Üstün Potansiyelliler, Bahçeşehir Okullarının Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile üstün potansiyelli öğrenciler için geliştirdiği eğitimdir. Bahçeşehir Okulları bir süredir pilot okullarda test etmekte olduğu UP eğitimini 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 19 Bahçeşehir Okulları kampüsünde uygulamaya başlamıştır.

UP eğitiminin amacı Bahçehir Okullarında öğrenim gören üstün yetenekli öğrencileri bilimsel tanılama yöntemleriyle keşfetmek ve bu öğrencileri ilgi, yetenek, bilişsel ve sosyal gelişim gibi bireysel farklılıklarını dikkate alarak yaratıcılık, eleştirel düşünme, problem çözme, etkili iletişim gibi 21. yy becerileriyle donanmış bireyler olarak yetiştirmektir.

NEDEN UP?

Eğitimin kalitesini belirleyen birçok faktör vardır. Eğitim içeriğinin, eğitim kadrosunun, eğitim araçlarının ve eğitim ortamının değişen dünyanın gereksinimlerine uygun şekilde ve yeni bilimsel gelişmeler ışığında sürekli güncellenmesi bunların başında gelir. Ama daha önemlisi her çocuğun farklı yeteneklere, farklı ilgi alanlarına, farklı bir potansiyele sahip olduğu gerçeğinin farkında olmak ve eğitimi bu farklılıkları göz önüne alan bir yaklaşımla farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde örgütleyebilmektir. UP, Bahçeşehir Okullarının bu vizyon doğrultusunda geliştirdiği bir eğitimdir.

Akademik verilere göre üstün potansiyelli bireyler her ülkede nüfusun ortalama %3’ünü oluşturmaktadır. Bu potansiyelin doğru eğitimle desteklenerek en üst seviyede değerlendirilmesi, toplumların gelişmişlik düzeyini önemli oranda artırmaktadır. Bahçeşehir Okulları, UP Programı ile üstün potansiyelli öğrencileri keşfedip onları potansiyellerini en üst düzeyde gerçekleştirmek üzere desteklerken ülkemizin gelişmişlik düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

ÜSTÜN POTANSİYELİ GERÇEKLEŞTİRME FIRSATI

Her çocuğun farklı bir öğrenme şekli olduğu gerçeğinden hareketle, eğitimde Kişiye Özgü Öğretim modelini temel alan Bahçeşehir Okulları, aynı vizyon doğrultusunda BAU iş birliğiyle yeni bir eğitim uygulamasını daha hayata geçiriyor. Üstün potansiyelli öğrencileri keşfedip onların potansiyellerini en üst düzeyde gerçekleştirmelerini sağlamayı hedefl eyen UP eğitimi 2015-2016 eğitim öğretim döneminde 19 Bahçeşehir Okulları kampüsünde uygulanmaya başladı. Bahçeşehir Okullarının Bahçeşehir Üniversitesi ile iş birliği içinde uzun yıllardır üzerinde çalıştığı ve bir süredir pilot okullarında test ettiği UP eğitimini geliştiren ve uygulayan ekibin yöneticisi, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir Bahar, aşağıda “üstün potansiyel” kavramını açıklıyor ve UP programı hakkında merak edilen soruları yanıtlıyor.

“Üstün potansiyel” kavramını biraz açıklar mısınız? Üstün potansiyelli olarak tanımlanan çocukların özellikleri nelerdir? Bir çocuğun üstün potansiyelli olduğu nasıl tespit edilir?

Üstün potansiyel kavramı tanımlanması zor bir kavramdır, dünyada bile ortak bir tanımı yoktur. Ama şunu söyleyebiliriz; özel alanlarda (akademik alanlar, sanat, fi ziksel yetenek, liderlik vs.) kendi yaşıtlarına göre daha üstün performans gösteren öğrencilere genel olarak üstün yetenekli öğrenciler diyoruz. Erken çocukluk döneminden itibaren çocuklar güçlü oldukları yönleriyle ilgili belirtiler gösterirler ve bunu büyük oranda davranışlarına yansıtırlar. Örneğin bazıları erken okumaya başlar, bazılarının algıları çok güçlüdür, farklılıkları veya benzerlikleri çok iyi fark ederler. Bu farklılıklar uzmanlar tarafından hazırlanmış testlerle, gözlemlerle veya performansa dayalı ölçeklerle tespit edilebilir.

Bahçeşehir Okullarında uygulanan UP eğitiminin amaçları ve hedefl eri nelerdir?

Programımızın misyonu Bahçehir Okullarında öğrenim gören üstün yetenekli öğrencileri ilgi, yetenek, bilişsel ve sosyal gelişim gibi bireysel farklılıklarını dikkate alarak; yaratıcılık, eleştirel düşünme, problem çözme, etkili iletişim yeteneklerine sahip, 21. yy becerileriyle donanmış bireyler olarak yetiştirmektir. Amaçlarımızdan biri de üstün yetenekli çocukları kendisi gibi düşünen, farklılık gösteren diğer üstün yetenekli çocuklarla, onlara ait bir ortamda buluşturmak. Bir diğer gayemiz, program çerçevesinde verdiğimiz eğitimlerle hem eğitimcilerde hem ailelerde bir farkındalık oluşturmak.

UP eğitiminin diğer kurumların üstün potansiyelli öğrencilere yönelik eğitimlerinden en önemli farkı nedir?

Bizim eğitimimiz öğrencilerin sadece özel akademik ihtiyaçlarını karşılamayı değil aynı zamanda sosyal, duygusal, üst düzey düşünebilme, yaratıcılık ve düşünme stratejileri gibi akademik olmayan alanlardaki gelişimini de hedefl eyen nadir eğitimlerdendir. Bu sene için programımız sadece 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerine hitape diyor ama önümüzdeki seneden itibaren alt ve üst sınıfl ara doğru genişleyecek.

UP eğitiminin başarıyla uygulanmasında öğretmen kadrosu kilit rol oynuyor. Öğretmenler nasıl seçiliyor ve eğitim için nasıl hazırlanıyor?

Öğretmenler eğitim sisteminin en önemli unsurudur. Bir öğretmen istekli ve bilgili olursa yetiştirdiği öğrencilerde de bunun olumlu etkilerini gözlemleyebiliyorsunuz. Biz öncelikle üstün yetenekli öğrencilere ve eğitimlerine ilgi duyan, bu alanı merak eden, öğrencilerine daha faydalı olmak isteyen, motivasyonu yüksek öğretmenlerle programa başladık. Seçtiğimiz öğretmenleri, bilgi ve farkındalıklarını artırmak için 4 günlük bir eğitime aldık. Seminerlere katılan ve müfredat içeriğiyle ilgili yoğun bir eğitimden geçen öğretmenlerle programa başladık.

Peki, programın başarıyla uygulanmasında veliler nasıl bir rol oynuyor? Veliler çocuklarını nasıl desteklemeli?

Velinin, öğrencinin eğitimindeki rolü yadsınamaz. Ama önemli olan, velinin hangi rolü nasıl oynayacağını bilmesi. Bu konuda öğretmen eğitimi ne kadar önemliyse veli eğitimi de o kadar önemli. Bizim programımız velilere yönelik hazırladığımız bir seminer programıyla başlıyor ve onlara yönelik eğitim seminerleriyle devam ediyor. Ayrıca, çocuğu programa katılan velilerin öğretmenlerle ve program koordinatörüyle iletişimi de çok önemli. Biz üstün yeteneği ve zekayı bir ayrıcalık değil bir farklılık olarak görüyoruz. Bundan dolayı da verdiğimiz eğitim ne veliye ne de öğrenciye bir ayrıcalık gibi düşünülmemeli. Bu konuda daha doğru bilgiye sahip veliler çocuklarına daha faydalı olabilirler. Velilerimizin çocukların farklılıklarını gözlemleyip öğretmen ve uzmanlarla iletişim halinde olması ve çocuklarını ilgili ve yetenekli oldukları alanla ilgili kaynaklarla buluşturmaları çok önemli.

Programın başarısını nasıl ölçeceksiniz? Nasıl sonuçlar bekliyorsunuz?

Hazırladığımız program, kazanımlar üzerine kurulu yani her öğrencinin her ders sonunda ve sene sonunda kazanmasını istediğimiz davranışlar ve yetenekler var. Mesela Yaratıcı Fikirler dersinde öğrencinin sıradışı düşünebilme yeteneğini geliştirmesi ya da varolan yeteneğini koruması üzerinde duruyoruz. Programa başlarken ve sene sonunda yaptığımız ön-test, son-test veya her ders içinde yapılan öğretmen değerlendirmeleriyle öğrenci gelişimini takip ediyoruz. Bu klasik ölçme ve değerlendirme sürecinin yanısıra öğrencinin mutluluğu ve kendini ait hissettiği bir ortamda eğitim görmesi bizim için çok önemli. Öğrenci derste yaptıklarını heyecanla annesine anlatıyorsa, bir sonraki dersi iple çekiyorsa ve böyle bir ortamda yeteneklerini geliştiriyorsa eğitimimiz büyük oranda amacına ulaşmış demektir.

UP EĞİTİMİ HAKKINDA

  • UP eğitimi ilk dönem 10 hafta, ikinci dönem 10 hafta olmak üzere toplam 20 haftayı kapsar.
  • Her grup en fazla 10 öğrenciden oluşur.
  • Cumartesi günü 3 ders, hafta içi 1 ders olmak üzere haftada 4 saatlik bir ders programı uygulanır.
  • Projemi Gerçekleştiriyorum dersi proje danışman öğretmenleri tarafından birebir mentorluk olarak gerçekleştirilen bir derstir ve hafta içi yapılır. Diğer dersler hafta sonu yapılır.
  • UP eğitiminin uygulandığı her okulda öğrencilere rehberlik desteği sağlayan, bu amaç için özel eğitim almış olan bir UP eğitimi koordinaötrü vardır. Bu rehber öğretmenler, öğrencilere akademik olan ya da olmayan birçok konuda yardımcı olurlar.
  • Önümüzdeki yıldan itibaren programa yaz ve kış okullarının da eklenmesi planlanmaktadır.

UP eğitimi kapsamında verilen dersler:

  • Etkin İletişim
  • İleri Düşünme Teknikleri
  • Yaratıcı Fikirler
  • Projemi Gerçekleştiriyorum

KİMLER UP EĞİTİMİNE KATILABİLİR?

Okullar açıldıktan sonraki ilk 7 haftayı kapsayan tanılama sürecinde tüm öğrenciler değerlendirmeye alınır. Gözlem ve değerlendirme amaçlı birden fazla aracın kullanıldığı bu süreç sonunda öğrencilerin farklılıkları tespit edilir. 7 haftanın sonunda programa katılabilecek öğrenciler belirlenir ve istekli öğrenciler programa alınır.

&
 

Paylaşın