Mayıs

Anasayfa   Kurumsal   Haberler   Mayıs
 
 
25 Mayıs 2012

1. Genç Diplomatlar Konferansı Basın Bildirisi Ve Konferans Bildirgesi

Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz Bahçeşehir Kolejleri Genç Diplomatlar Konferansı Türkiye’nin dört bir yanındaki Bahçeşehir Kolejleri öğrencilerini biraraya getirdi. Toplam 16 öğrencinin ‘birer genç diplomat olarak’ konuşma yaptığı konferansın açılış konuşmasını ünlü siyaset bilimi uzmanı Dr. Burak Küntay gerçekleştirdi. Konferansın en dikkat çeken özelliği ise tamamen öğrenciler tarafından organize edilmesiydi. Bu anlamda Bahçeşehir Kolejleri için bir ilk olan konferansta tartışılan ana konu başlıkları “Arap Baharı” ve “Nükleer Silahlanma” oldu. Konuşmaların bitiminden sonra katılımcı Genç Diplomatlar bir araya gelerek bir konferans bildirgesi oluşturdu. Bildirgede küresel problemlere gerçekçi ve etkin çözümler bulunmaya çalışıldı.

Konferansın soru-cevap bölümünde dinleyicilerin soruları özellikle İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri temsilcilerine yöneldi. Genç diplomatlar, temsil ettikleri ülkeleri başarıyla savunarak salondan büyük alkış aldılar. Verdikleri cevaplarla herkesi şaşırtan konuşmacılar, gelecekte başarılı birer diplomat olacaklarının sinyallerini şimdiden verdiler. Bunun üzerine konferansa katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sn. Dr. Burak Küntay bütün Genç Diplomatlara Bahçeşehir Üniversitesi siyaset okulunda ücretsiz eğitim sözü verdi. 

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi’nden Konferans Organizasyon Komitesi Başkanı    Baturay Aydemir, 1.Genç Diplomatlar Konferansı ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Lise öğrencilerine yönelik buna benzer konferanslar ülkemizde ne yazık ki yeterince düzenlenmiyor. Fakat küresel problemlerin giderek içinden çıkılmaz hale geldiği günümüz dünyasında siyaset ve diplomasi eğitiminin lise düzeyinden itibaren verilmesi artık zorunlu hale gelmiş durumda. Yalnızca lisans ve lisansüstü düzeyde alınan siyaset eğitimi, liseden gelen bir altyapı olmazsa, geleceğin daha da çetrefilli problemlerini çözecek diplomatları yetiştirmekte yetersiz kalacaktır. Bahçeşehir Kolejleri Genç Diplomatlar Konferansı’nı düzenleyerek biz ‘geleceğin diplomatlarını yetiştirme konusunda’önemli bir adım attığımızı düşünüyoruz. Umarız benzer konferansların sayısı gelecekte daha da artacak. “

BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ 

1. GENÇ DİPLOMATLAR KONFERANSI KONFERANS BİLDİRGESİ

Madde 1 -Özellikle Arap Baharı konusunda NATO ve Birleşmiş Milletler (UN) gibi kurumların güvenilirliği sarsılmıştır.Resmi dışişleri görevlisi olmayan, evrensel değerleri koruma amacında olan bilim adamları, sanatçılar ve düşünürlerden  oluşan bir topluluğun oluşturulması ve ülkeleri ziyaret ederek  ülke başkanlarıyla konuşmalar yapması ve raporlarını dünya kamuoyuna sunması zorunlu tutulmalıdır.

Madde 2 -Tüm ülkeler daha fazla toprak hırsından vazgeçmeli , zulme uğramış olan ülkelerle ilişkilerini düzenlemeli  ve Arap Baharı’nın olumsuz yanlarını objektif olarak görüp bunları yapıcı bir şekilde ele alıp, gereken desteği vermelidir. Dinlerin  emirlerini toprakları için değil dünya barışı için kullanmalıdır.Ülkeler sadece kendi halklarıın refahını değil,  tüm dünya vatandaşlarının refahını savunmalı,önce bunu gözetmelidir.

Madde 3 -Bugün hemen hemen her ülke güvenlik kaygısı ile silahlanıyor.Güvensizliği yaratan (terörizm, ekonomik anlaşmazlıklar) olayların nedenlerini sosyal, siyasal ve ekonomik olarak ortadan kaldırabilirsek diğer bir deyişle bataklığı kurutabilirsek, güvenlik kaygısı ile silahlanmak gibi bir gerekçeye de ihtiyacımız kalmayacaktır.

Madde 4 -Güvensizlik ortamı ortadan kalktıktan sonra tüm ülkeler silahlarını uluslararası ortak bir kuruma teslim ederek bu silahların zamanla imhası sağlanmalıdır.

Madde 5 -Uluslararası bir mali kurul oluşturulup , tıpkı bağımsız denetim kuruluşları gibi global çapta faaliyet gösteren firmaların gelirlerine basamaklı kalkınma vergisi uygulanmasıdır. Buradan elde edilecek gelirin geri kalmış ülkelerin kalkınmasında kullanılması gerekmektedir.

Madde 6 -Orta vadeli bir planlama ile (10 yıl) Kuzey ülkelerinin kaynaklarıyla ve bilgi birikimiyle Afrika’nın ekonomik mağduriyetlerinin giderilmesi ve bunun için bir üst kuruluşun oluşuturulması gerekmektedir.

Madde 7 –Nükleer enerji üretimiyle paralalel  olarak gelişen nükleer silah sanayiye “Dur” diyebilme için yenilenebilir enerji kaynakları mutlaka öncelikli olarak kullanılmalıdır.

Madde 8 -Bütün ülkelerin eğitim programlarını ve özellikle tarih kitaplarını incelemesi gereken bir üst kurul oluşturulmalıdır. Kurulun, ayrıca tüm ülkelerde çok uluslu eğitim öğretim kadrolu; evrensel , dünya vatandaşı yetiştiren ve tüm gençlerin okumak isteyeceği ferah, ideal bir eğitim kurumları zinciri kurulmalıdır.

Madde 9 -Hükümetlerden bağımsız ve tarafsız bir yayın organının kurulması gerekmektedir.

Madde 10 -Ön yargı değişim programlarının oluşturulmasıyla milletçe yada halkça milletlerin içine girilerek, küçük yaşta öğrencilerin ırkçı ön yargılarından kurtulması sağlanmalıdır.

Madde 11-Ulus devletlerin üzerinde bir kontrol mekanizması oluşturulmalıdır.

&
 
 
 

Paylaşın