Şubat

Anasayfa   Kurumsal   Haberler   Şubat
 
 
17 Şubat 2012

Alanya'da Öğrenci Olmak Söz Sırası Öğrencilerde " 1. Okul Meclisleri Öğrenci Çalıştayı"

  • İlçemiz genelinde bulunan ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki okul meclislerini aktif çalışmalara teşvik etmek,
  • Çeşitli okullarda okuyan öğrencilerin ortak hareket etmelerini, ihtiyaçlarının ve sorunlarının giderilmesine yönelik çalışmalar yapmalarını sağlamak,
  • Öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi kültürü oluşturmak, hoşgörü ve çoğulculuk bilinci geliştirmek,
  • Demokratik koşullarda çözüm üretme ve sorun çözme becerilerini geliştirmek,
  • Eğitim - öğretim başarılarının artmasına yönelik kendi sorumluluklarına ilişkin bilinç kazandırmak,
  • Katılımcı olmak, iletişim kurabilmek, demokratik liderliği benimseyebilmek ve kamuoyu oluşturabilmek amaçlanmaktadır.
  • Öğrencilerimizin başarılarına yönelik ihtiyaçlarının farkına varmalarını,  eğitim süreçlerini yönlendirmelerini ve düşüncelerini de yüksek sesle ifade edebilmelerini hedeflediğimiz   “OKUL MECLİSLERİ ÖĞRENCİ ÇALIŞTAYI”mız gerçekleştirildi.Çalıştaya ilköğretim ve ortaöğretim okul meclisleri katıldı.
  • Çalıştayın birinci basamağında  “Eğitimde Başarının Koşulları” konulu panel gerçekleştirildi. Panelistler kendi okul türlerine göre başarının koşullarını ifade ettiler.
  • İkinci basamağında ise çalıştay komisyonları aşağıdaki dört başlıkta çalışma yaptılar.

1-İlçemizde öğrenci gelişimine etki eden sportif faaliyetler in mevcut durumu/ ihtiyaçlar ve öneriler

2-İlçemizde öğrenci yaşamına etki eden ulaşım koşullarının mevcut durumu ve öneriler

3-İlçemizde öğrenci gelişimine etki eden sosyal - kültürel faaliyetlerin mevcut durumu ve öneriler

4- Öğrenci gelişimine etki eden ebeveynlerin yaklaşımları ve öneriler

Öğrencilerin çalıştay sürecinde analiz etme, yorumlama ve düşüncelerini ifade etme becerileri açısından iyi bir performans sergiledikleri görülmüştür. Sistemin bir parçasıyken eleştirdikleri veya değiştirmek istediklerini, süreci her açıdan ele aldıkları için daha empatik bir bakış açısı geliştirdikleri gözlenmiştir. Sorun alanları, elde edilen sonuçlar, paylaşılan öneriler ilköğretim ve ortaöğretim okul başkanları tarafından Alanya ilçesi Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Alanya Ticaret Odası Başkanlığına sunulacaktır.

&
 
 
 

Paylaşın