Ocak

 
 
24 Ocak 2017

BAHÇEŞEHİR OKULLARI YENİ MÜFREDATA DAİR ÇALIŞTAY DÜZENLEDİ

Uzun çalışmalar sonrasında oluşturulan ve geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı'nın kamuoyunun görüşüne sunduğu yeni müfredat taslağı k12 eğitiminde birçok değişiklik ve yenilik içeriyor. Kaliteli eğitimin Türkiye’deki öncüsü Bahçeşehir Okulları; yeni sisteme dair veli, öğrenci ve kamuoyunu bilgilendirmek adına bir çalıştay düzenledi.

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan,bir yıldır hazırlıkları süren, tüm öğretim kademelerindeki 51 zorunlu derse ait yeni müfredat taslak programı, birçok değişiklik ve yenilik içeriyor.

 

42 ilde 81 kampüs ve 50 bine yakın öğrencisiyle Türkiye'de kaliteli eğitimin öncülüğünü yapan Bahçeşehir Okulları, toplumsal duyarlılık bilinciyle hareket ederek veli ve öğrencilere yeni müfredat konusunda yardımcı olmak üzere İstanbul’da bir çalıştay düzenledi. Eğitim yazarı Turgay Polat modaratörlüğünde gerçekleştirilen çalıştayda, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Şirin Karadeniz, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi-BAUSTEM Merkezi Direktörü Doç. Dr. Sencer Çorlu, Bahçeşehir Okulları Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, Bahçeşehir Okulları Ümraniye Kampüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Çağla Garipağaoğlu yeni müfredat taslağı kapsamında öne çıkan konuları değerlendirdi.

 

Yeni müfredat taslağına ilişkin görüşlerini paylaşan BUEK Başkanı Enver Yücel;Amerika’da 50 eyaletin 50’sinin de müfredatında farklılıklar vardır. Bugüne kadar Bahçeşehir Okulları olarak sadece müfredata bağlı kalmadık, müfredatı biz kendimiz uyguladık. Örneğin Türkiye’ye ilk olarak Fen ve Teknoloji Lisesi’ni getirdik. 11 yıl önce bunu araştırdık, Amerika’da böyle bir lise olduğunu ve bu okulun dünyanın en önemli STEM Okulu olduğunu öğrendik. MEB ile iletişime geçerek kendimizi anlattık. Sonucunda ise mükemmel bir eğitim ortaya çıktı. Başka bir örnek vermem gerekirse; ticaret mantığını yine başka bir kampüsümüzde hayata geçirerek doğal yaşamı eğitime entegre ettik. Çocuklarımız hayvancılıkla birlikte para kazanmayı öğrenmeye başladı. Bu uygulamanın İngiltere’de de örneği var. Ama maalesef ilkokul seviyesinde çocuklarımıza şuan sorsak domatesin manavda yetiştiğini düşünür. Kısaca müfredata, eğitim kurumları olarak bizlere sunulan bu esnekliği değerlendirerek, vizyonumuz doğrultusunda eklemeler yapabiliriz. Farklı dersler koyabiliriz. Her şeyi Ankara’dan beklemememiz gerekiyor. Proaktif olmamız gerek. “ dedi.

 

Yeni Sistem Ne Anlatıyor?

 

“Sadeleştirme” ve “Basitleştirme” mottolarına dayalı hazırlanan yeni sisteme dair bilgi veren Bahçeşehir Okulları Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan;Ders içeriklerine genel olarak baktığımızda 21.yy becerilerinin temel alındığı, kendini ifade eden, iletişim kuran, araştıran, eleştirel düşünen, sorgulayan, yorumlama ve girişimcilik becerileri gelişmiş öğrencilerin yetiştirilmesinin vurgulandığı görülmektedir. Kazanımların günlük hayat ile bağlantısı, üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi, bilgi ve bilim okuryazarlığı ile bilgi iletişim teknolojilerinin öğrenimde etkili kullanılması üzerinde önemle durulmaktadır.” dedi.

 

STEM Ön Plana Çıktı

 

Yeni müfredat STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitimi çerçevesinde güncellendi, kazanımlara, mühendislik ve tasarım becerileri de konuldu. Bu kapsamda 5’inci sınıftan 8'inci sınıfa kadar her yılın sonuna, öğrencilerin günlük bir probleme tasarladıkları bir ürünle uygulamalı olarak cevap vermelerinin amaçlandığı "Fen ve Mühendislik Uygulamaları" ünitesi de dahil edildi.

 

2006 yılında kurulan Bahçeşehir Okulları Fen ve Teknoloji Lisesi’nde STEM eğitimi uyguladıklarını belirten, ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılarla bu metodun mutlak başarı sağladığının altını çizen Bahçeşehir Okulları Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge AslanFen programına eklenen fen ve mühendislik uygulamaları (6-8.lerde girişimcilik üniteleri) ile fenin matematik, teknoloji ve mühendislikle bütünleştirilerek öğretimini, öğrencilerin öğrendiklerini kullanarak ürün oluşturmalarını yani STEM eğitiminin önemini vurgulamaktadır. Ancak ayrı bir ünite olarak değil de diğer ünitelerin içine yerleştirilmesinin daha doğru bir uygulama olacağını düşünüyorum.” dedi.

 

21. yüzyılda bilimin yapılış şekillerinin dahi değiştinin altını çizen Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi-BAUSTEM Merkezi Direktörü Doç. Dr. Sencer Çorlu, bu değişikliği esas alarak müfredata STEM metodunun konulmasının çok iyi bir gelişme olduğunu dile getirdi. Müfredetta bu alanda yaşanan değişimin sancılı değil aksine kolay bir şekilde olabileceğini belirten Doç. Dr. Sencer Çorlu;Fen programlarında fen okuryazarlığı kavramı ile bilim insanı olma, bilimsel araştırma basamaklarının kullanılarak laboratuvar ortamında deney yaparak veri elde etme, verileriyorumlama ve çıkarım yapmanın önemle vurgulandığı belirlenmiştir. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin faylandığı bu metodun ülkemizde de uygulanacak olması umut vericidir.” dedi.

 

Kodlama Dersleri Başarının Temelini Oluşturuyor

 

Yakın gelecekte her türlü üretimin temelini yazılımın oluşturacağı öngörülürken, yazılım dili olan kodlamanın öğretimi, eğitimin en önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Taslak müfredatta yer alan önemli değişimlerden biri de ditijal ve eğitim teknolojilerinin en üst seviyede kullanılmasının vurgusu. Tam bu noktada ekonomisi gelişmiş ülkeler eğitim müfredatlarını Endüstri 4.0’a göre şekillendirdiğini belirten Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Şirin Karadeniz; “Teknolojinin bütünlüğünü eğitimde sürdürülebilir hale getirmek için dijital ürün geliştirmenin bütün derslere entegre edilmesi önem taşımaktadır. Yazılıma hakim bir öğrenci sadece bilim ve teknoloji dersleri ile sınırlı kalmamalı bunu hayat bilgisi, Türkçe, Matematik derslerine de taşımalıdır. Bunun için erken yaşta kodlama dersleriyle tanışmaları önem kazanmaktadır. Bu alanda, kodlama derslerini 1. sınıftan itibaren müfredatlarına alan Finlandiya ve Estonya gibi gelişmiş Avrupa ülkelerinin başarısı hepimize örnek olmalıdır.“ dedi. 

Türkçe derslerindeyapılan değişikliklere değinen Bahçeşehir Okulları Ümraniye Kampüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Çağla Garipağaoğluise dil bilgisinde ezbere dayalı eğitim yerine, PISA’da başarıya ulaşan ülkelerdeki uygulamalardan feyz alınmasının faydasına değindi. Dilbilgisi ile ilgili kazanımların 5. sınıftan itibaren programda yer almasının önemine değinen Doç. Dr. Çağla Garipağaoğlu;”Öğrencilerin dil gelişimlerinin sürekli izlenmesi, ölçme değerlendirme etkinliklerinin sınıf içi gözleme dayalı olacak şekilde yürütülmesi sevindiricidir.1.sınıfta yazma becerilerinin yeni kazandırıldığı süreçte öğrencilere anlık geri bildirim verme ve yönlendirmenin üzerinde durulmuştur. Ancak yeni öğretim programında 1.sınıftan itibaren eğik el yazısı ile sekizinci sınıfın sonuna kadar devam edildiği görülmüştür. Özellikle uygulamada sahada yaşanan sıkıntıları, velilerin çocukları ile ilgili gözlemleri sonucu yaptıkları paylaşımların maalesef dikkate alınmadığı ve eğik el yazısı konusunda ısrar edildiği üzülerek görülmüştür. Bizim önerimiz el yazısının seçmeli ders olarak sunulmasıdır. Biz Bahçeşehir Okullarında el yazısını seçmeli ders olarak sunuyoruz. Bunun örnek olarak alınması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

 

Geleceğin Mesleklerine Hazırlık

 

Türk Dili ve Edebiyat dersi öğretim programında edebi metinlerin daha fazla yer aldığınısöyleyen Bahçeşehir Okulları Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, bu eğitimler ile geleceğin mesleklerine öğrencilerin hazırlandıklarını belirterek şunları ekledi; “Programda senaryo yazımı, blog hazırlama, kısa film çekimi gibi konuların da eklenmiş olması yaratıcı yazarlığın gelişmesine katkı sağlayacaktır. Belirlenen türlerden metin okumaları, metinler ile ilgili yazı yazabilmeleri ve bunun üzerinde konuşabilme becerilerini geliştirerek sosyal, düşündüğünü ifade edebilen bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

Çalıştaya katılan veli ve öğrenciler ise yeni müfredata dair akıllarındaki soru işaretlerinin ortadan kalktığını belirterek, bilinçli bir şekilde müfredat hakkında yorumlarını  "http://mufredat.meb.gov.tr" adresine bildireceklerini söylediler. 

&
 
 
 

Paylaşın