Ocak

 
 
17 Ocak 2017

BAHÇEŞEHİR OKULLARINDA 5 YAŞTAN İTİBAREN VERİLEN KODLAMA DERSLERİ, TÜRKİYE’Yİ GELECEĞE HAZIRLIYOR

Günümüzde yazılımın değeri artarken kodlama, yeni çağın alfabesi olarak hayatın her alanında önem kazanıyor. Bahçeşehir Okullarında okul öncesi eğitiminden itibaren uygulanan kodlama dersleri, geleceğin endüstri devrimi Endüstri 4.0’a hazır bir nesil yetiştiriyor.

Yakın gelecekte her türlü üretimin temelini yazılımın oluşturacağı öngörülürken, yazılım dili olan kodlamanın öğretimi de eğitimin en önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Bahçeşehir Okullarında okul öncesi eğitim programları içinde yer alan Kodlama ve Robotik dersleriyle, öğrenciler 5 yaşından itibaren kodlama diliyle tanışıyor. Yaş gruplarına göre düzenlenen Kodlama ve Robotik dersleri, erken çocuklukta kodlama diliyle tanışan çocuklara gelecekte yazılım üretme konusunda yaşıtlarının önüne geçme olanağı sunuyor.

Dünyanın önde gelen ülkeleri kodlama derslerini müfredatlarına alıyor

Yeni sanayi devrimi olarak anılan Endüstri 4.0, üretim şekilleri başta olmak üzere dünyanın geleceğini yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor. Ekonomisi gelişmiş ülkeler eğitim müfredatlarını Endüstri 4.0’a göre şekillendiriyor; STEM eğitimiyle yeni nesilleri değişen üretim şekillerine hazırlarken, ilkokuldan itibaren kodlama derslerine ağırlık veriyorlar. Dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden olan İngiltere, 5 yaşından itibaren başlattığı kodlama dersleriyle bu alanda, kodlama derslerini 1. Sınıftan itibaren müfredatlarına alan Finlandiya ve Estonya gibi gelişmiş Avrupa ülkelerinin önünde başı çekiyor.

Bahçeşehir Okulları, Türkiye’de kodlama eğitimine öncülük ediyor

Uyguladığı STEM+A, Kişiye Özgü Öğretim Modeli (KÖM) ve Master 6 gibi öncü eğitim modelleriyle Türkiye’de eğitim sektörüne öncülük eden Bahçeşehir Okulları, 5 yaşından itibaren başlattığı Kodlama ve Robotik dersleriyle, bu alanda da örnek oluşturuyor. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından açıklanan yeni Milli Eğitim Müfredatı’nda, 2017-2018 eğitim öğretim yılı itibarıyla bilişim teknolojileri ve yazılım dersi kapsamında 5 ve 6. sınıflarda zorunlu, 7. ve 8. sınıflarda seçmeli olarak yer alacağı açıklanan kodlama eğitimi, Bahçeşehir Okullarında erken çocukluk eğitiminde başlıyor. 5 yaşından itibaren Kodlama ve Robotik dersleriyle tanışan Bahçeşehir Okulları öğrencileri, daha geç yaşlarda bu alanla ilgili dersler alan yaşıtlarına göre yazılım diline daha kolay adapte oluyor.

Kodlama diliyle erken çocukluk eğitimi döneminde tanışan Bahçeşehir Okulları öğrencileri, evrensel bir dil olarak gün geçtikçe önem kazanan kodlamaya hakim, projelerini hayata geçirebilen, algoritmik düşünme becerisi gelişmiş, üretken bireyler olarak ülkemizin geleceğini yazacak. Kodlama eğitiminin erken yaşta başlamasıyla ülkemize teknolojiyi takip eden değil üreten bireyler kazandırılması hedefleniyor. 

 

&
 
 
 

Paylaşın