26 Aralık 2018

Bahçeşehir Koleji 5. Genç Diplomatlar Konferansı “21. Yüzyılda Kadın” Konusuyla Düzenlendi

Bu yıl “21. Yüzyılda Kadın” temasıyla düzenlenen 5'inci Genç Diplomatlar Konferansı Bahçeşehir Kolejinin Türkiye genelinden 35 kampüsünden 120 lise öğrencisinin katılımıyla Bahçeşehir Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşti. Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, "Diliyorum ki dünyamızda ve ülkemizde doğan her kız çocuğu eşit olsun, özgür olsun ve mutlu olsun" dedi.

Bahçeşehir Koleji öğrencileri tarafından düzenlenen Bahçeşehir Koleji Genç Diplomatlar Konferansı’nda bu yıl 2 gün boyunca “21'inci Yüzyılda Kadın” teması konuşuldu. Temanın alt başlığı ise “eğitimde, iş hayatında ve toplumda kadın” olarak belirlendi. Delegeler halinde konuşma yapan ve farklı ülkelerin kadına bakış açılarını tartışan öğrenciler aynı zamanda bu sorunlara çözüm yolları da aradı.

Hüseyin Yücel: Çalışanlarımızın Yüzde 75'i Kadın

Konferansın açılış konuşmasını yapan Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, "Kız çocuklarının okullardaki başarısı erkek çocuklardan daha da ileride. Aynı gelişim iş dünyasında da yaşandı. Bahçeşehir Koleji olarak gururla söylüyorum ki 12 bin çalışanımız var, yüzde 75'i kadın. Sadece öğretmen değil üst düzey yönetici anlamında çalışanlarımızın büyük bir kısmı kadın" diye konuştu.

"Dileğim Her Kız Çocuğu Daha Eşit ve Özgür Olsun"

Türkiye'deki kadına bakış açısını öğrencilerin değiştireceğine inandığını söyleyen Yücel, "Ülkemizde her ne kadar genelleştirmesek bile 'kadın şu işi yapamaz, kadından yönetici, mühendis olmaz' gibi kötü bir algı var. Bu algıyı özellikle ülkemizde sizler değiştireceksiniz. Ulusal veya uluslararası bazlı almış olduğunuz başarılarla ülkemizdeki asıl kadının gücünü siz kanıtlayacaksınız. Diliyorum ki dünyamızda ve ülkemizde doğan her kız çocuğu eşit olsun, özgür olsun ve mutlu olsun" ifadelerini kulandı.

5. Genç Diplomatlar Konferansı Konuşmacılarından Satırbaşları:

Özlem Dağ: “Kadın Dünya, Medeniyet ve Ülkemiz Demek”

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise "Her zaman çok önemli konulara değiniyorsunuz ama bu yıl seçtiğini tema çok kıymetli. 21'inci yüzyılda kadını konuşacaksınız. Bu bizim için dünya, medeniyet, ülkemiz demek çünkü maalesef kadını konuşurken sorundan bağımsız konuşmak mümkün değil. Bugün bütün ülkelerdeki kadınların sorunlarını, problemlerini konuşacaksınız. Ne mutlu bize çözüm yollarını göstereceksiniz. Hem bu toplantı için hem de daha sonra atılacak adımlar için çok kıymetli. Kadın konusunun sadece kadınların işi olmadığını da siz bize gösteriyorsunuz. Toplumun her kesiminden, her yaştan her maddi gruptan kadın ve erkekle birlikte bu konuyu konuşmalıyız" diye konuştu.

Prof. Dr. Yalçın: “Değişime Yön Vermek Önemli”

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın ise, "Değişim hiç durmuyor; insanlar, dünya sürekli değişiyor. Değişime ayak uydurmak yerine yön vermek ve içinde olmak bizler için çok önemli. Siz öğrencilerin bu yaşlarda böyle konularda deneyim kazanmanız, toplumları yakından ilgilendiren meselelere yeni bakış açıları getirmek için tartışmalar yapmanız takdire şayan bir durumdur. Çok güzel bir tema seçmişsiniz. Eğer bir toplumda kadınlar hak ettiği yeri almazsa, iş gücüne yeteri kadar katılmazsa o toplumların kalkınması mümkün değildir" dedi.

Prof. Dr. Şirin Karadeniz: “Kadının toplumdaki yerinin daha iyiye gitmesi sizlerle birlikte olacaktır”

“Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) raporlarına göre bir kadın bir üst kademede eğitim alabilirse, kendi kız çocuğu da kendisinden beş yıl daha fazla okuyabiliyor” diyen Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz, “Bir ülke, tüm kadın vatandaşlarını okutabilirse gayri safi milli hasılasında yüzde 3’lük büyüme sağlıyor. Bu da gösteriyor ki eğitim ekonomiden hiç de farklı değil. Eğitim ve ekonomi birbirlerini etkiliyor. Tepe yöneticisi olarak kadınların oranı yüzde 2. Tepe yönetiminin yüzde 98’i erkeklere ait. Aşağıdan yukarıya çıkacak sizin gibi genç liderlere ihtiyacımız var. Kadının toplumdaki yerinin daha iyiye gitmesi sizlerle birlikte olacaktır” şeklinde konuştu.

Elif Tuncel: “Kızların Bir İşi En İyi Şekilde Yapacağına İnanıyoruz”

Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Elif Tuncel (17) ise, "Bu seneki temamızı '21'inci Yüzyılda Kadın' olarak belirledik. Çünkü biz kızların bir işi en iyi şekilde yapabileceğine inanıyoruz. Kızlar eğer teşvik edilirse, önem verilirse ve desteklenirse ellerinden gelenin en iyisini yaparlar ve en iyi mühendisler, doktorlar, diplomatlar olurlar. Tema kapsamında, eğitimde kadın, iş hayatında kadın ve toplumda kadını 35 farklı şehirden 120 öğrenci ülkelerin temsilcileri olarak tartışacak. Kadınların karşılaştığı problemlere çözüm önerileri sunacaklar" ifadelerini kullandı.

Ekin Şenvardarlı: “Amacımız gençlerin sesini duyurabilmesidir”

Konferansın içeriği ile ilgili bilgi veren Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ekin Şenvardarlı, “Kızları bilim ve STEM anlamında daha da ön plana çıkarmak adına bu kampanyayı başlattık. Bu etkinlik kapsamında toplum, iş ve eğitim hayatında kadını hep birlikte tartıştık. Amacımız toplumda hep konuşulan konular ile ilgili gençlerin de sesini duyurabilmesidir.  İki gün süren etkinliğimizde gelen her grup delege, bir ülkeyi temsil etti. Temsil edilen ülkelerin sorunları, sorunların çözüm yolları ve uygulanan güzel modellerden bahsedildi. Etkinlik sonunda da ortak bir yol bulup, bunun tüm dünyada uygulanabilirliğini gösteren bir bildirge hazırladık. Bunların gençlerin düşüncesinden çıkması bizler için çok önemli” dedi.

&
 
 
 

Paylaşın