Eylül

 
 
26 Eylül 2017

Bahçeşehir Kolejinin yeni liseye geçiş sistemindeki yol haritasını Eğitim ve Öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Dr. Özge Aslan açıklıyor

TEOG sınavının ölçme ve değerlendirme açısından yetersiz bulunmasının nedenleri nelerdir?

Öteden beri TEOG sisteminin öğrencinin bilgi, beceri, yetenek ve ilgi alanları açısından doğru liselere geçişte yetersiz olması nedeniyle kaldırılması gerektiğini savunuyoruz. Merkezi Ortak Sınavlar, öğrencinin Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinin okuldaki sınavlarının birinin yerine geçen sınavlardan oluşuyordu. TEOG sisteminde binlerce birincinin çıkması, bu sistemin ölçme ve değerlendirme açısından yetersizliğini ortaya koyuyordu. Liselere geçiş sisteminde sınav ile birlikte öğrencilerin sosyal beceri ve faaliyetlerinin de ölçülmesinin daha sağlıklı bir ölçme değerlendirme yöntemi olduğunu düşünüyorum.

 

Bahçeşehir Koleji öğrencileri yeni liseye geçiş sistemine nasıl hazırlayacak?

Bahçeşehir Koleji olarak öğrencilerimizi yalnız çoktan seçmeli sınavlara hazırlamakla kalmıyor onları bir üst eğitim kurumuna yeterli donanımlarla taşımak bilinciyle hareket ediyoruz. Onların üst düzey bilişsel becerilerinin gelişimini destekleyecek ders içi ve ders dışı çalışmalara ağırlık veren bir öğretim programı uyguluyoruz. Bu amaçla uyguladığımız öğretim modelleriyle öğrencilerimizi çok yönlü bireyler olarak yetiştirirken, akademik ve sosyal gelişimlerini de takip ediyoruz.

 

Öğrencilerinizin akademik ve sosyal gelişimlerini nasıl takip ediyorsunuz?

Her öğrencimizin yaptığı proje çalışmaları, aldığı sertifikalar, ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettiği dereceler, kültür, sanat ve spor faaliyetlerine ait portfolyolarını Sosyal Takip Sistemimiz ile oluşturuyoruz. Bahçeşehir Kolejinde eğitim içeriklerimizle öğrencilerimizin hem akademik hem sosyal gelişimlerini takip ediyor, bu sayede keşfederek ve yaşayarak öğrenmenin yolunu açıp akademik anlamda da yoruma ve uygulamaya dönük çalışmalarımızla onları desteklemeye devam ediyoruz. Bilim temelli güçlü akademik programımızı açık uçlu soruların da yer aldığı Bahçeşehir Performans İzleme ve Süreç Analizi Uygulaması (B-PİSA), Akademik Gelişimi İzleme Sınavı (AGİS), ders içi ve ders dışı takip programımız ve hafta sonu çalışmalarımızla sürdürüyoruz.

 

Bahçeşehir Kolejinde çok yönlü bir gelişim için hangi öğretim modellerini uyguluyorsunuz?

Öğrencilerimizin hızla değişen ve gelişen dünyamızda geleceğin bir parçası olabilmeleri adına bugünün ve geleceğin sorunlarına çözüm üretebilen, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen bireyler olarak yetişmeleri gerekmektedir. Bu anlayış doğrultusunda Kişiye Özgü Öğretim Modeli, STEM+A, Yabancı Dil Eğitimi, Master Junior Programı, Sosyal Takip Programı (STP), BK Kariyer Merkezi, Mentorluk gibi öncü eğitim uygulamalarıyla dünyanın önde gelen ülkelerinde uygulanan eğitim anlayışının Türkiye’de öncülüğünü yapıyor, dünya eğitim sektörüne de örnek olan eğitim modellerini uyguluyoruz. Bu programlarla Bahçeşehir Koleji öğrencileri, geleceğin dünyasında fark yaratacak bireyler olarak yetişiyor.

 

2016–2017 eğitim öğretim yılında sınavsız geçiş sistemine örnek teşkil edecek Apply Fen Tek uygulamasını hayata geçirdiniz. Bu uygulamadan bahseder misiniz?

Uyguladığımız tüm yenilikçi eğitim modellerimizde olduğu gibi liseye kabul sistemimizde de 2016-2017 eğitim öğretim yılında sınavsız geçiş sistemine örnek teşkil edecek şekilde Türkiye’de ilk defa Apply Fen Tek uygulamasını hayata geçirdik. Bu uygulama doğrultusunda öğrenciler; Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerine kişisel hedefleri, projeleri, bugüne kadar yaptıkları çalışmaları içeren portfolyoları ve öğrenci mülakatları üzerinden yapılan değerlendirme ile kabul edildiler. Bu uygulamanın benzeri bu yıl Bahçeşehir Koleji Anadolu ve Fen Liselerimiz için de uygulanacak. Bu nedenle derslerimizde öğrencilerin kendilerini doğru ve yeterli ifade edebilmeleri adına etkili iletişim becerileri, sunum becerileri ve mülakat tekniklerini geliştiren çalışmalara da yer veriyoruz.

&
 
 
 

Paylaşın