Mayıs

 
 
09 Mayıs 2016

Bahçeşehir Okulları, Şanlıurfa‘da STEM+A eğitimini anlattı

STEM eğitiminin Türkiye’deki öncüsü olan Bahçeşehir Okullarının Kurucusu Enver Yücel ve New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Şirin, Şanlıurfa’da yaklaşık 700 akademisyen, öğretim görevlisi, öğretmen, eğitimci, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve velinin katıldığı panelde STEM Eğitim Modeli’nin önemini anlattı.

Şanlıurfa’daki tüm yerel televizyonlardan da canlı olarak yayınlanan panelde konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, 11 yıldır Bahçeşehir Okulları Fen ve Teknoloji Lisesinde uygulanan, ulusal ve uluslararası başarılar elde edilmesinde büyük önemi olan STEM eğitiminin artık tüm Bahçeşehir Okulları kampüslerinde anaokulundan liseye kadar tüm birimlerde uygulandığını ifade etti. Yaklaşık 2 saat süren panelde STEM+A modelini anlatan Yücel, izleyicilerin sorularını da yanıtladı. STEM modelinin 4. sanayi devrimi için gerekli olduğunu vurgulayan Yücel, “STEM eğitimini hem öğretmen arkadaşlarımıza, hem kamuoyuna, hem öğrencilere ilk kez anlatma fırsatı buluyoruz. Ve Şanlıurfa ile başlıyoruz. STEM nedir? STEM’in özü şu, bütünleşik, projeye dayalı bir öğretim modelidir. 4. sanayi devrimi oluyor. 4. endüstri devrimi oluyor. Biz bu güne kadar 3 devrimi atladık. Şimdi bu sanayi devrimine endüstri 4.0 diyorlar. Bu tahminleri zaman zaman görüyorsunuz. Endüstri 4.0’ı yakalamak, en azından onu kaçırmamak için mutlaka STEM eğitimini yapmak mecburiyetindeyiz” diyerek STEM eğitiminin ne kadar önemli olduğunun altını çizdi.

11 YILDIR TÜRKİYE’DE STEM EĞİTİMİNİ UYGULUYORUZ

Program sonunda STEM eğitimiyle ilgili bir açıklama yapan Bahçeşehir Okullarının Kurucusu Enver Yücel, “Şanlıurfa’da Bahçeşehir Okulu kampüsümüz var. İki yıldır Türkiye’de STEM eğitimiyle ilgili çalışmalarda bulunuyoruz. Daha doğrusu Türkiye’de ilk STEM okulunu bundan 11 yıl önce Bahçeşehir Okulları Fen ve Teknoloji Lisesinde başlattık. Dünyadaki bu gelişmelerle birlikte, özellikle de en gelişmiş ülkelerde eğitimde STEM anlayışı, kültürü her geçen gün yaygınlaşıyor. Eğitimle ilgili STEM programlarında bizim hem okullarımızda hem de Türkiye’nin bütün okullarında uygulanmasıyla ilgili de bir girişim başladı. Milli Eğitim Bakanlığımız da bu sene, bundan birkaç ay önce STEM programını, anlayış ve kültürünü okullarımızda anlatmaya başladı. Biz de sadece kendi okullarımızda değil, Türkiye’nin her tarafında yaygınlaşsın, Türkiye’nin özel olsun, devlet olsun bütün okullarının, bütün öğretmenlerin STEM programından bilgileri olsun istiyoruz. STEM denince de Science (Fen), Technology (Teknoloji ), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) ve bir de A’sı var yani (Art )sanatı var. Bunlardan müteşekkil, bütünleşik, projeye dayalı bir eğitim anlayışından bahsediyoruz. Bunu yapmak için de Şanlıurfa’ya geldik. STEM eğitiminin anlayış ve kültürünün nasıl çalışacağıyla ilgili ilk bilgileri burada verdik. Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğümüzün gayretiyle, onların da çalışmalarıyla 700’e yakın öğretmen arkadaşımız buraya geldi. Burada STEM’le ilgili programları aldı. Tabi bir anda STEM’i anlatmak mümkün değil. Bundan sonra da öğretmen arkadaşlarımıza gerek çalıştaylarla, gerekse sertifika programları yaparak bu konunun daha fazla anlaşılır olmasını sağlamak için gayret sarf edeceğiz” dedi.

BAHÇEŞEHİR OKULLARINDA ÖĞRETMENLERE STEM EĞİTİMİ VERİLİYOR

Bahçeşehir Üniversitesi’nde STEM merkezi olduğunu vurgulayan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumu Başkanı Enver Yücel, “Merkezimiz Türkiye’deki okullara sertifika programları yapmak üzere zaten bir yıldır çalışmalara başladı. 45 öğretmenimiz bir yıldan beri eğitim alıyor. Onlara sertifika veriyoruz ve bu yazın da devam edecek. Türkiye geneline mümkün olduğu kadar erişebildiğimiz kadarıyla STEM eğitimini anlatmaya gayret sarf edeceğiz. Şanlıurfa’dan başladık. Dilerim bundan sonra başka illerde de bu programı anlatma gayreti içerisinde olacağız” dedi.

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Türkiye’nin geleceği için STEM programının çok önemli olduğunu vurgulayan Yücel, Öğrencilerimizin endüstri için yani 4. sanayi devrimi için, bu devrimi kaçırmamaları için anaokulundan itibaren eğitim anlayışımız değiştirmemiz gerekiyor. Biz bu eğitim anlayışımızı değiştirdiğimiz takdirde bu çağa uygun, yani dijital çağa uygun bir yapı, bir anlayış, bir kültürü ortaya koymak istiyoruz. Bu ne getirecektir bize, yenilik getirecektir, girişimcilik getirecektir, ürün çıkacaktır, projeler yapılacaktır ve Türkiye’nin zenginleşmesine, Türkiye’nin kişi başı milli gelirinin 20 - 30 bin dolarlara çıkması için çok önemli yaralar sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

STEM, BİLGİYE HAYAT VEREN EĞİTİM

Bahçeşehir Okulları Türkiye’nin ilk STEM okulu olarak öğrencilerini araştıran, tasarlayan ve üreten bireyler olarak yetiştiriyor. 11 yıldır Bahçeşehir Okulları Fen ve Teknoloji Lisesinde uygulanan ve ulusal ve uluslararası başarılar elde edilmesini sağlayan STEM eğitimi artık tüm Bahçeşehir Okulları kampüslerinde anaokulundan liseye kadar tüm birimlerde uygulanıyor.

STEM+A NEDİR?
STEM, Science (Fen), Technology (Teknoloji ), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma. Fen öğretimini kapsayan alanların ilk ve orta öğretimde bir bütün olarak değil de, birbirinden ayrı olarak öğretilmesinin sakıncalarını bertaraf etme fikrine dayanıyor ve dünyada giderek daha fazla önem kazanıyor. ABD’de 2012 yılından beri Başkan Obama STEM eğitiminin önemine dikkat çekiyor; eyaletlere STEM konusunda öğretmen yetiştirmek için ödenek ayrılıyor.
Bahçeşehir Okulları Fen ve Teknoloji Lisesi’nde STEM eğitimi 11 yıldır uygulanıyor ve öğrencilerin aldığı akademik başarılar, gerçekleştirdikleri projeler, ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri STEM eğitiminin doğru uygulandığında ne kadar başarılı sonuçlar alındığını gösteriyor.

Bahçeşehir Okulları, üretimi destekleyen STEM eğitimine inovasyon, tasarım boyutu da katıyor. STEM + A (Art) eğitimi öğrencilerin özgün düşünmeleri ve düşündüklerini hayata geçirmeleri için oluşturulmuş eğitim ortamı ve içeriği sunuyor.

2015-2016 eğitim döneminden itibaren STEM + A eğitimi bütün Bahçeşehir Okulları kampüslerinde uygulanarak ilk ve orta öğretime değer katacak bir eğitim sistemi hayata geçirildi.

STEM OKULU OLMAK NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Bahçeşehir Okullarında uygulanan STEM eğitiminin amacı temel bilimlerin ortaya koyduğu kuramsal bilgileri alıp teknoloji ve mühendislik eğitimi ile harmanlayarak, düşündüğünü hayata geçirebilen, hayata değer katacak ürünler ortaya koyabilen, 21. Yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirmek.

Bahçeşehir Okullarının STEM eğitimine ağırlık vermesinin sebeplerini kısaca şöyle özetleyebiliriz. Günümüzde 21. Yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirmenin yolu STEM eğitiminden geçiyor. STEM eğitimi, dünyadaki eğitim reformunun merkezinde yer alıyor ve giderek daha çok önem kazanıyor. Başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerde STEM eğitimi bir devlet politikası olarak uygulanıyor.

U.S. Department of Education’ın 2015 raporuna göre Türkiye’de STEM iş alanlarında 2010-2020 arasında beklenen büyüme yüzdeleri ise, Matematikçiler yüzde 16, Bilgisayar Sistemleri Analistleri yüzde 22, Sistem Yazılımı Geliştiricileri yüzde 32, Medikal Bilimciler yüzde 36, Biyomedikal Mühendisler yüzde 62, Tüm Meslekler yüzde 14.

STEM+A MERKEZLERİ
Tüm Bahçeşehir Okulları kampüslerinde oluşturulan STEM CENTER (STEM Merkezleri) fen laboratuarı, bilgisayar laboratuarı, inovasyon laboratuarı, üretim atölyesi, sanat atölyesi gibi farklı alanları tek mekanda topluyor. Disiplinlerarası çalışma ve üretim için STEM Center uygun eğitim ortamı sunuyor.

SERTİFİKALI EĞİTMENLER
STEM eğitiminin başarıya ulaşmasında en önemli etken fiziki ortam ve müfredat yanında öğretmenlerin başarısında yatıyor. Bu nedenle Bahçeşehir Okulları STEM eğitimi sertifikası olan eğitimcilerle çalışıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi STEM Eğitim Merkezi tarafından verilen eğitime katılan öğretmenlerimiz STEM Eğitimcisi Sertifikası alarak Bahçeşehir Okullarında eğitim vermeye başlıyor.
STEM bilincinin yaygınlaştırılması ve daha iyi anlaşılması için velilerimize yönelik STEM eğitimleri de veriliyor.

Bahçeşehir Okullarının Türkiye’nin bir çok ilinde ve bir çok yabancı ülkede eğitim kurumları bulunuyor.

Bahçeşehir Okulların Şanlıurfa kampüsünde düzenlenen dostluk maçında Suriyeli çocuklarla Bahçeşehir Koleji öğrencileri dostluk maçı yaptılar. Öğrencilerin kalelerini ise Şanlıurfa valisi İzzettin Küçük ve BUEK Başkanı Enver Yücel korudu. 1-1 biten karşılaşmanın ardından öğrencilere ödülleri verildi.

Maçın ardından gerçekleşen “Suriyelilerin Entegrasyonu ile ilgili Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Eylem Planı” toplantısında açılış konuşmasını yapan Şanlıurfa valisi İzzettin Küçük şehirlerinde 500 bin Suriyelinin bulunduğunu ve yaklaşık %20 oranında kamplarda yaşadıklarını belirtti. Suriyeli çocukların eğitimlerinin kurulan okullarda sürdürüldüğünü ancak yaklaşık 55 bin okul çağındaki çocuğun eğitimden yoksun olduğunu belirtti.

Panelde New York Üniversitesi öğretim üyesi Selçuk Şirin, uluslararası işbirliği ile gerçekleştirdiği araştırmasının sonuçlarını dinleyicilerle paylaştı. Verdiği istatistiklerle Türkiye’de Suriyelilerin büyük oranda geri dönmeyerek Türkiye’de yaşamaya devam edeceklerinin, bu nedenle entegrasyonlarının öneminin altını çizdi. Türkiye’nin önünde “zaman bombası” olduğunu söyleyen Şirin, “eğer bugün mültecilere sağlık ve eğitim alanında kendi çocuklarımıza verdiğimizden daha iyi şartlar sunmazsak gelecekte çok büyük sorunlar yaşayabiliriz” dedi ve yakın geçmişte yaşanan bazı örnekler verdi. Bunlardan biri Pakistan örneğiydi. Pakistan’ın Hindistan’la birlikte uzay çalışmaları yürüten bir ülkeyken Afganistan’dan gelen mültecilerin entegrasyonunu gerçekleştiremediği için yıllar içinde ciddi toplumsal sorunlar yaşamaya başladı. Benzer bir durumu yaşamamak için Türkiye’nin entegrasyona önem vermesinin altını çizen Şirin, hükümetin 5 yılda vatandaşlık ve çalışma hakkı vermesinin çok önemli ve doğru adımlar olduğunu; kamplarda şartların çok iyi olduğunu ve insanların memnun olduğunu belirterek asıl sorunun kamp dışında yaşayan Suriyelilerin eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması olduğunu söyledi. Şirin panelin sonunda Şanlıurfalıların sorularını yanıtladı. En kritik sorulardan biri yerel halkların mültecilere yaklaşımı ve onları misafir olarak görmeleri. Ancak Şirin’in belirttiği gibi yaşanan tecrübeler, mültecilerinin büyük bir kısmının geri dönmeyerek Türkiye’de kalacağını gösteriyor. Sadece devletin ve sivil toplum kuruluşlarının çabasıyla entegrasyon sağlanama. Yerel halkın, yerel yönetimlerin özel kurumların da entegrasyon çalışmalarına destek vermesi gerekiyor.

REHABİLİTASYON İÇİN EĞİTİM

Selçuk Şirin araştırmalarında çocukların %48 gibi çok yüksek bir oranda PTSD (post traumatic stress disorder) tanısı  aldığını, bunun normal bir toplumda %4’den fazla olmadığını, büyük travmalar yaşayan bu çocukların eğitimle rehabilite edilebileceğini bu nedenle okula gitmelerinin ve çok iyi eğitim almalarının önemini akademik veriler ışığında vurguladı.

&
 
 
 

Paylaşın