Şubat

Anasayfa   Kurumsal   Haberler   Şubat
 
 
13 Şubat 2012

Bursa Bahçeşehir Anadolu Lisesi'nde İngilizce Sunumlar

Bursa Bahçeşehir Anadolu Lisesi’nde İngilizce eğitimi yoğun bir program dahilinde okuma, dinleme, yazma ve konuşma etkinliklerinden oluşuyor. Ingilizce Bölümü olarak müfredatımızı Cambridge Üniversitesi’nin yabancı dil programına paralel olarak uygulayıp her yıl öğrencilerimizin Cambridge Üniversitesi’nin uluslararası sınavlarına girmelerini sağlıyoruz.

Dil eğitiminde çizgimiz okuma ve dinleme etkinlikleriyle öğrencilerimizi besleyerek yazma ve konuşma becerilerini geliştirmeyi sağlamaktır. Bu çerçevede okulumuza kayıt yapan  9. sınıf öğrencilerimizi Avrupa Dil Pasaportuna dayalı İngilizce seviyelerine uygun gruplara ayırıp sene sonunda girecekleri Cambridge sınavlarına gelişmelerini sağlıyoruz. Geçtiğimiz dönem tüm lise öğrencilerimiz İngilizce derslerinde farklı ülkeler, kültürler, meslekler ve ünlü kişiler hakkında araştırma yaparak bireysel veya ikili gruplar halinde arkadaşlarına sunum yaptılar. Bu sunumlar, öğrencilerimizin diğer derslerdeki akademik kazanımlarını da desteklemektedir. Öğrencilerimiz yazma ve konuşma etkinliklerinden oluşan bu sunumlar aracılığıyla sınıfta öğrendikleri konuları pekiştirme fırsatı bulup uygulamalı bir şekilde arkadaşlarıyla paylaştılar. 

&
 
 
 

Paylaşın