Haziran

Anasayfa   Kurumsal   Haberler   Haziran
 
 
07 Haziran 2012

Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkması ve okula başlama yaşının bir yıl öne alınması Türkiye için büyük bir eğitim reformu!

4+4+4 Yeni eğitim sistemine göre bir yıl önce (60-66 ay isteğe bağlı, 66 ay ve sonrası zorunlu) birinci sınıfa başlayacak çocuklar için en uygun müfredatın oluşturulması, sınıf ortamlarının hazırlanması ve öğretmenler ile ailelerin bu konuda bilinçlendirilmesine yönelik bir dizi seminer vermesi için Bahçeşehir Kolejlerinin daveti üzerine Brown Üniversitesi'nden Türkiye'ye gelen Çocuk Gelişim Uzmanı Prof.Dr.Cynthia Garcia Coll'un katılımı ile 7 Haziran Perşembe günü Bahçeşehir Üniversitesi'nde bir basın toplantısı düzenlendi.

Basın Toplantısına Bahçeşehir Kolejleri CEO'su Hakan Koçoğlu, Bahçeşehir Kolejleri Genel Müdürü Demet Köklü ve Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Hasan Şimşek ve Dekan Yardımcısı Yrd.Doç.Dr.Özge Hacıfazlıoğlu katıldı.

Prof.Dr.Cynthia Coll, basın toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye'de zorunlu eğitim süresinin 8 yıldan 12 yıla çıkarılmasının ve okula başlama yaşının bir yıl öne alınmasının çok büyük bir eğitim reformu olduğunu söyledi.Bireyin yaşam kalitesinin ve ülkelerin kalkınmışlık düzeyinin alınan eğitim süresi ile orantılı olduğunu vurgulayan Cynthia Coll, günümüz bilgi çağında eskiden olduğu gibi sadece bilginin ezber yoluyla öğrenilmesinin yeterli olmadığını, internet sayesinde artık herkesin her konuda uzman olduğunu, asıl önemli olanın eğitim yolu ile yorum yapabilme, eleştirel bakabilme, analiz ve sentez yapabilme becerilerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Erken çocukluk eğitiminin özellikle sosyo ekonomik seviyesi düşük olan ailelerin çocukları için daha da önem kazandığını belirten Coll,yapılan araştırmalarda gelir seviyesi yüksek olan ailelerin çocuklarının kelime bilgilerinin yoksul aile çocuklarından 10 kat fazla olduğunun saptandığını, yoksul aile çocuklarının genel kültür, iletişim, stresle, farklılıklarla ve zorluklarla başa çıkma, neden sonuç ilişkisi kurmada çok gerilerde kaldıklarını ifade etti. Bu nedenle erken çocukluk eğitimi ile bu tür farklılıkların ortadan kaldırılabildiği ve farklı ekonomik seviyelerden gelen çocukların eşit imkanlarda okula başlayabildiklerini söyledi.

Ekonomistlerin 30 yıl boyunca yaptıkları araştırmaya göre erken çocukluk dönemine yapılan 1USD'lik yatırımın, ilerde 7USD'lik bir tasarruf sağladığını tespit ettiklerini bildirdi. Erken çocukluk eğitimi için en doğru zamanın 3 yaş ve sonrası olduğunu ve dünyada da trendin bu yönde olduğunu söyleyen Coll, dolayısı ile Türkiye'de 1.sınıfa başlama yaşının bir yıl öne alınmasını olumlu bulduğunu söyledi.Çocukların erken yaşlarda okuma ve yazmaya, ikinci bir dil öğrenmeye daha hevesli olduklarını, oyun oynayarak ve eğlenerek bir sünger gibi bilgileri daha kolay öğrendiklerini belirtti.Bu nedenle bu yaş grubundaki çocuklara esnek öğrenme ortamlarının sunulması gerektiğini, öğretmenlerin de çocukların gelişimsel özelliklerini dikkate alınarak bilgiyi eğlenceli yollarla, çocukları farklı, teşvik edici öğrenme köşeleri ile buluşturarak öğretim vermeleri gerektiğini söyledi.

Bu yaştaki çocukların dikkat sürelerini de göz önünde bulundurarak ders sürelerinin belirlenmesini, ders sonrasında ihtiyaçlarına göre 15-20 dakika molalar verilmesini, özellikle tam gün eğitim veren okullarda çocukların enerjilerini boşaltabilecekleri daha uzun bir serbest zaman dilimine ihtiyaç duyacaklarını ifade etti. Coll, ABD'de okul öncesi eğitim ile ilköğretim 3.sınıfa kadar olan dönemin bir bütün olarak değerlendirildiğini söyledi.

Bahçeşehir Kolejleri Genel Müdürü Demet Köklü de yaptığı açıklamada 7 yıldır uyguladıkları Kişiye Özgü Öğretim Modeli ile okul öncesi ve ilköğretimde esnek sınıf ortamları ile eğitim verdiklerini, yeni eğitim sistemine göre okula başlama yaşının bir yıl öne alınmasıyla Cynthia Coll'un akademik danışmanlığında sınıf ortamlarını daha da zenginleştirdiklerini, öğrencileri bilim, sanat, drama ve matematik gibi farklı öğrenme köşeleri ile buluşturacaklarını söyledi ve basın toplantısının sonunda Bahçeşehir Kolejleri'nde önümüzdeki yıl için hazırlanan örnek 1.sınıf uygulaması ile ilgili kısa bir film gösterimi yapıldı.

&
 
 
 

Paylaşın