Okul İçi Güvenlik Önlemleri

Anasayfa   Velilere Özel   Okul İçi Güvenlik Önlemleri
 

BAHÇEŞEHİR OKULLARI STANDART GÜVENLİK ÖNLEMLERİ


*Okul Müdürlerimiz okullarımızdaki rutin güvenlik ve idari kuralların hassasiyetle uygulandığını garanti eden öncelikli sorumlulardır.

*Okullarımıza gelen ziyaretçilerin içeri alınmaları ancak güvenlik görevlilerimiz tarafından ziyaretçi defterine kimlik kayıtları işlenmek ve ziyarete geldikleri kişinin bilgi ve onayı alınmak şartıyla mümkün olabilmektedir. 

*Tüm velilerimizin okula girişlerinde sene başında kendilerine verilen “veli giriş kartlarını” göstermesi istenmekte, hatta bazı durumlarda kendilerinden talep edilebilecek kimlik belgelerini de yanlarında taşımaları gerekmektedir. Velilerimizden öğrencilerimizin güvenliği açısından önemsenen bu uygulamaya yardımcı olmaları beklenir. Giriş kartı eksik ve/veya kayıp olan velilerimiz okul yönetiminden kartlarının yenilenmesini talep etmelidir. Velilerimiz, eşleri için de bir kart çıkarılmasını istemeleri durumunda bu taleplerini yönetime bir dilekçe ile iletmelidir.

*Okullarımızda giriş ve çıkışlarda ziyaretçi denetiminin kolaylaştırılabilmesi için “ziyaretçi yaka kartı” uygulaması yapılmaktadır. Güvenlikten giriş yapan ziyaretçiler, güvenliğe kimliklerini bırakıp karşılığında ziyaretçi yaka kartı alarak giriş yapabilir.

*Dersliklerimiz ve üst kat koridorlarımız, eğitim-öğretim için sadece öğrenci ve öğretmenlerimiz tarafından kullanılmaktadır. Herhangi bir nedenle okula gelen hiçbir veli ve ziyaretçinin bu alanlara giriş izni yoktur. Veli ve ziyaretçi ilk olarak danışma personeli ile irtibata geçerek taleplerini iletir. Danışma personeli de talebi yanıtlayacak yetkili personelle iletişim kurar ve lobi alanında yapılacak bir görüşme ayarlar.

*Okul ders saatleri içinde dışarıdan gelen hiçbir araca okul bahçesine giriş ve/veya park izni verilmemektedir. Okul çıkış saatlerinde ise –fiziki yapısı uygun olan okullarımız- yalnızca araçlarında “Bahçeşehir Okulları” etiketi bulunan veli araçlarına giriş ve/veya park izni verilebilir.

*Okul yönetimi ve güvenlik görevlileri okul yakınlarında park etmiş şüpheli araçlar hususunda dikkatli olmak ve gerekli görülen durumlarda polise bilgi vermekle yükümlüdür.

*Okula giriş ve çıkış saatlerinde nöbetçi müdür yardımcısı ve nöbetçi öğretmenler servislerin ve veli araçlarının karşılaması ve uğurlamasında hazır bulunur. Nöbetçi müdür yardımcısı ve nöbetçi öğretmenler tüm öğrenci giriş ve çıkışları tamamlanana dek görev alanlarını terk etmez.

*Her sabah servis tarafından tutulan “öğrenci yoklama fişleri” görevli müdür yardımcısı tarafından eksiksiz olarak toplanır. Servis firması da her sabah, öğrenci girişleri tamamlandıktan sonra, okul müdürüne ve müdür yardımcılarına günlük servis giriş saatlerini ve gelmeyen öğrenci listesini mail atar.

*Öğrenci girişleri tamamlanıp “Ders Yoklama Fişleri” toplandıktan sonra bu fişlerle “Servis Takip Fişleri” büyük bir dikkatle karşılaştırılır. Servis kullandığı halde serviste bulunmayan öğrencilerin ilgili kademedeki müdür yardımcıları bu öğrencilerin velilerini -yoklamalar gelir gelmez- tek tek arayarak durum tespiti yapar.

*Güvenlik açısından öğrencilerin evlerine kendi servisleri ile gidiş / dönüş yapmaları önemlidir. Hiçbir öğrenciye kayıtlı olmadığı servisle okula gidip gelme izni verilmez.

*Okula hastalık, seyahat vb. sebeplerle gelemeyen öğrencinin velisi, bu durumu saat 10.00’a kadar ilgili kademe müdür yardımcısına sebebiyle birlikte bildirmelidir. Öğrenci servis kullanıyor ise servis birimine de benzer bilgilendirmenin yapılması gerekir.  Saat 10.00’a kadar bilgisi gelmeyen öğrencilerin velileri, müdür yardımcıları tarafından aranarak bilgi alınır.

*Okula gelemeyen öğrencilerin raporu var ise okul yönetimine bunu en kısa sürede ulaştırması gerekmektedir. İki gün ve üzeri günlük devamsızlıklar için rapor zorunludur.

*Gün içerisinde her hangi bir sebeple okuldan erken ayrılması gereken veya her gün servis kullanırken o gün servis kullanmayacak olan öğrenci velilerinin durumu yazılı olarak ilgili kademe müdür yardımcısına bildirmesi gerekmektedir. Bu yazışmada veliden, öğrenciyi alacak kişinin; adı, soyadı, yakınlık derecesi ve telefon numarası bilgilerine yer vermesi istenir. Bu bilgiler ulaştıktan sonra da müdür yardımcısı günlük çıkışlar için öğrenciye –çıkış saati, sebebi ve çıkacağı kişinin adının da yazılı olduğu- bir “günlük çıkış kâğıdı” düzenler. Öğrenci servis kullanıyorsa, servis firmasına da öğrencinin dönüşte servisi kullanmayacağının bilgisini iletir. Güvenlik görevlileri çıkışta öğrenciden “çıkış kâğıdını” teslim almadan çıkış izni vermez. Öğrenci çıkışı yapılırken öğrenciyi alan kişinin de veli geçiş kartı veya kimlik göstermesi beklenir.

* Gün içerisinde mail üzerinden gelen taleplerin geçerli olabilmesi için ilgili müdür yardımcısının onay maili göndermesi gerekmektedir.

*Hiçbir öğrenci, velisi tarafından ilgili kademe müdür yardımcısına bilgi verilmeden ve çıkış kâğıdı düzenlenmeden -velileri de dâhil olmak üzere- kimseye teslim edilemez.

*Günlük çıkışlarda öğrenci, “öğrenciyi alabilecek kişiler” arasında kaydı olmayan hiçbir yetişkine teslim edilemez. Veliden böyle bir talep gelirse bunu okul yönetimine yazılı bir şekilde, alacak kişinin adı soyadı yakınlık derecesi ve telefon numarasının da yazılı olduğu bir dilekçe ile bildirmesi gerekir.


 

BAHÇEŞEHİR OKULLARI ACİL DURUM PROSEDÜRÜ 

ACİL DURUM ÖNCESİNDEKİ UYGULAMALAR

*Velilerden, eğitim-öğretim yılı başında acil durumlarda aranacak kişilerin bilgisi istenir. Okul, herhangi bir acil durumda ebeveynlere ulaşılamaması halinde belirtilen kişilerle irtibata geçecektir. Verilen iletişim bilgilerinde oluşan herhangi bir değişiklik durumunda bilgi güncellemesi yapılmalıdır.

*Her eğitim öğretim yılının başında okullarımızda Acil Durum Eylem Planları oluşturulur. Bu planlar kapsamında;

 - Bahçeşehir Okulları, acil durumlarda, devreye sokacağı uygulamalar hakkındaki bilgilendirme duyurularını -konunun aciliyetine göre, sms, e-posta veya telefon aracılığıyla yapar.

- Tüm okul personeli arasında acil durumlarda devreye girecek bir görev dağılımı yapılmıştır. Personel her yıl “Acil Durum Eğitimi”nden geçer. 

- Okul personelinin yanı sıra okullarımızın tüm öğrencilerine de eğitim öğretim yılı başında ve devamında acil durumlarla ilgili eğitim verilir.

-Okullarımızda eğitim yılının her bir döneminde en az bir kez olmak üzere tatbikatlar (deprem, yangın vb. ) yapılır. Tatbikatların organizasyonunu okul yönetimi gerçekleştirir.

*Okullarımızda ilk yardım eğitimi almış ekipler oluşturulur ve okullarımızdaki ortak kullanım alanlarında ilk yardım çantaları bulundurulur.

ACİL DURUM SIRASINDAKİ UYGULAMALAR

*Acil durum oluştuğunda okul tarafından velilerimizle en hızlı sürede iletişime geçilerek bu acil durumdaki eylem planı hakkında bilgi verilir.

* Acil durumun yapısına göre öğrencilerin bina içinde veya okul bahçesinde tutulmalarına karar verilir.

*Öğrencilerin okuldan alınmasını gerektiren acil durumlarda veliler, çocuklarını okul girişlerinde oluşturulan kriz masalarının önünden teslim alır.

*Okula aksi yönde bir bilgi verilmediği sürece, öğrenciler, velileri ya da eğitim yılı başında doldurulan formlarda acil durumlar için ismi verilen şahıslar dışında kimseye teslim edilmez.

*Servislerin hareket edebilecek durumda olmaları halinde servis kullanan öğrenciler servisleri ile evlerine gönderilir. Servis kullanmayan öğrenciler ise veli okuldan alana kadar her kademe için önceden belirlenen bekleme alanlarında bekletilir.

*Servislerde öğrencilerin acil yiyecek-içecek ihtiyacını karşılayabilecek miktarda bisküvi ve su bulundurulması sağlanır.

&
 

Paylaşın