Haziran

Anasayfa   Kurumsal   Haberler   Haziran
 
 
12 Haziran 2012

Bahçeşehir Kolejleri Uzmanlarından 8.sınıf SBS değerlendirmesi!

Bahçeşehir Kolejleri İlköğretim Eğitim Koordinatörü Fatih Karadağlı, bu gün 1.098.000 öğrencinin girdiği SBS'de geçen yıla göre daha seçici ve  tüm branşlarda okuduğunu anlama, tablo ve grafikleri yorumlamaya dönük sorular olduğunu söyledi ve çok okuyan örencilerin bu sınavda daha çok başarılı olacağını vurguladı!

Bahçeşehir Kolejleri Genel Müdürlüğü Bölüm Başkanları tarafından bugün yapılan 8.sınıf SBS değerlendirmesi aşağıdaki gibidir:

Türkçe (A kitapçığı)

Serdar Dağtekin-Türkçe Bölüm Başkanı

Geçen senelerden farklı olarak edebi sorulara yer verilmiş!

Sınavdaki Türkçe soruları 8. Sınıf kazanımları ve müfredatın tamamına uygundur. Sorular bilgiden çok öğrencilerin ilköğretimde elde etmesi gereken okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama kazanımları göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Özellikle paragraf soruları dikkatli bir okuma gerektirmektedir. Bir soruda, birden fazla kazanım ölçülmeye çalışılmıştır. Sorular geçtiğimiz yılın soru dağılımıyla benzerlikler göstermektedir. Bu sınavda görsel sorulara yer verilmemiştir. Üç yıldan sonra yazım kurallarıyla ilgili bir soru gelmiştir. Geçen senelerden farklı olarak bu yıl edebi yanı ağır basan sorulara yer verilmiş, şiir ve söz sanatları üzerinde durulmuştur.

Soruların tamamı genel seviyeye uygundur.4.,16. ve 18. sorular seçici sorulardır. Testteki soruların 6’sı kolay, 14’ü orta düzeyde, 3’ü ise seçici sorulardır.   Testin geneli kolay ve orta seviyedeki sorulardan oluşmaktadır.

Matematik (A kitapçığı)

Fatih Karadağlı-Matematik Bölüm Başkanı 

Matematik Soruları Geçen yıla göre daha zordu!

Sınavdaki Matematik testi direkt olarak sadece 8. Sınıf kazanımları ve müfredatı ile sınırlı kalmamış, sarmal yapıdaki alt sınıf kazanımları da ölçülmüş, kolay ve orta zorlukta, öğrencilerin ilköğretimde elde etmesi gereken temel matematiksel işlem ve analitik düşünce tarzına uygun sorulardan oluşmuştur.  Genel olarak tarzları yapılandırmacı yaklaşıma ve müfredata uygundur. Sorular geçtiğimiz yılın sorularıyla çok büyük benzerlikler göstermektedir. Matematik testindeki 20 sorudan 10’u Matematik, 10’u Geometri konularına aittir. Geçen sene sorulan sorulara benzer 3 tane soru sorulmuştur. Üslü sayılar, kareköklü sayılar, histogram beklenen konulardı. Bunun yanı sıra geçen sene soru gelmeyen kare prizma, koni, benzerlik ve trigonometri konularından soru gelmiştir. Fraktal, küre, piramit ve çarpanlara ayırma konularından soru gelmemiştir. Sınavdaki soruların 6 tanesi (%30’u) kolay, 12 tanesi (%60’ı) orta zorlukta ve 2 tanesi de (%10’u) zor sorulardan oluşmaktadır. Matematik testinde zor olan soruların ayırıcı güçlükte olduğu görülmüştür.

Fen ve Teknoloji (A kitapçığı)

Erdem Çıplak, Bölüm Başkanı

Geçen seneye göre sorular daha zordu!

Sınav sorularını tümü kazanımlara uygundur. 9. soru kesin yargılar içerip genel özellik sorulduğu için tercih edilen bir soru tarzı değildir. 20. soru ise grafiği itibariyle, anlaşılması zordur. Diğer soruların hepsi çok net ve anlaşılır olduğu tespit edildi. 6. ve 13. soruların  5. ve 6. Sınıf kazanımlarını içerdiği dikkati çekmiştir. 1,9,14 ve 20. sorular sınavın seçici sorularıdır. 7  soru deneysel sorulardan oluşmuştur. 11 soru metinden sonuç bulma ve bilgiyi yorumlama şeklinde sorulmuştur. 2 soru grafik ve tablodan veri okuma üzerine kurgulanmıştır.

7 tanesi (%35) kolay, 9 tanesi (%45) orta zorlukta, 4 tanesi (%20) ise zor sorulardan oluşmuştur. Orta zorluktaki soruların çok uzun ve okuduğunu anlamaya yönelik olması çözülebilirliğini azaltmıştır. Öğrencilerin tüm soruları doğru çözebilmesi için hem çok sistemli çalışması ve kazanımları iyi bilmesi hem de bilgiyi yorumlama yeteneklerinin yüksek olması gerekir. Okullarda deney ve etkinlik tabanlı eğitim verilmesi öğrencilerin sınavda daha başarılı olmalarını sağlayacaktır. Geçmiş sınıfların kazanımlarını da içermesi gelecekte yapılacak SBS sınavı hakkında birazda olsa bilgi vermektedir. Öğrenciler önceki senelere göre biraz daha zor bir Fen ve Teknoloji sınavı ile karşılaşmışlardır.

Sosyal Bilgiler (A kitapçığı)

Yavuz Gölbaşı, Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı

Sorular çok netti!

8. sınıflar düzeyinde uygulanan Seviye Belirleme Sınavı’nda TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde ilk dikkati çeken soruların zorluk derecesinin orta düzeyde olduğu, müfredata ve kazanımlara uygunluğudur. 

Sınav soruları ayrıntılı olarak incelendiğinde olumlu soruların daha ağırlıkta olduğu görülmektedir. Bazı sorularda öğrencilerden verilen bilgiyi okuyarak ve kendi bilgilerinden de yola çıkarak doğru cevaba ulaşması istenmiştir. Bunun yanında ise doğrudan bilgiye yönelik sorulara da yer verilmiştir. Bu  durumda 2012 SBS’nin genel olarak  çocuğun kendi bilgilerinden yola çıkarak bilgiyi yorumlama yeteneğini ön plana çıkardığı gözlemlenmiştir.

Dikkatimizi çeken diğer bir unsur ise görsel ve şekil içeren sorulara sınavda fazlalıkla yer verilmesidir.

Bu sene önceki senelerden farklı olarak 8. Sınıflara zorunlu ders olarak konulan Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi dersine yönelik sorularında sınavda yer almasıdır. Bu dersin sorularında özellikle demokrasi kavramına vurgu yapılmıştır.

İngilizce (A kitapçığı)

Emel Bahçe, Bahçeşehir Koleji İngilizce Bölüm Başkanı

Grafik ve tablo içeren sorular daha çok kullanılmış!

İngilizce soruları müfredata ve kazanımlara uygundur. İlk göze çarpan grafik ve tablo içeren soruların  daha çok kullanılmış olmasıdır .Yine bu seneki sorularda okuduğunu anlama ve  grafik yorumlamaya dayalı sorular var. Her iki grupta farklı olmak üzere paragrafa dayalı iki soru bulunmaktadır. Sorular bilgiye dayalı değil, gramer yapılarını anlama ve uygulama düzeyinde ya da okuma parçasının bir bütün olarak ana fikrini çıkarma ve detaylı anlamayı ölçmektedir. Her sorunun anlaşılabilen bir bağlam içerisinde ve genellikle soru-cevap şeklinde düzenlenmesi soru kalitesinin yüksekliğini ortaya koymaktadır. Diğer bir dikkati çeken konu ise; sorular arasında olumsuzluk ifade eden soru biçimlerinin olmamasıdır.(Aşağıdakilerden hangisiyanlıştır? İfadelerden hangisi kullanılamaz ?...v.b)

Almanca (B Kitapçığı)

Çiğdem Bozçetin, Bahçeşehir Koleji Almanca Öğretmeni

Sorular müfredata ve kazanımlara uygun!

Almanca sınavı müfredata ve kazanımlara uygundur. Sorulardaki resimler açık ve nettir. Dilbilgisi, kelime bilgisi, diyalog tamamlama, paragraftan anlam çıkarma gibi soru çeşitleri eşit sayıda kullanılmıştır. B kitapçığındaki 15.soruda (A kitapçığındaki 14.soru) kullanılan resimdeki “PETROL” yazısı olmamalıydı, onun yerine “BENZİN” olmalıydı. B kitapçığındaki 8. soru (A kitapçığındaki 10.soru) belirleyici soru olabilir. B kitapçığındaki 9.soruda (A kitaçığındaki 12.soru) kullanılan zaman, günlük konuşmaya uygun bir zaman değildir; daha çok yazı dilinde kullanılır. Yine de, soruyu anlayıp cevaplamak için engel değildir.

Fransızca (B kitapçığı)

Yurdagül Doğaner, Bahçeşehir Koleji Fransızca Öğretmeni

Sorular, 8.sınıf düzeyinin üzerinde !

Sınav genel anlamda, İngilizce, Almanca ve İtalyanca ile karşılaştığında, daha fazla paragraf sorusu mevcut olduğu gibi aşağıda  belirtilen sorularda sıkıntılar tespit edilmiştir.

Soru 4: Sorunun formülasyon sıkıntılı. M.E.B. kitabında bu tarzda tek bir soru bulunmamaktadır. Sekizinci sınıf düzeyinin üzerinde bir soru şekli.

Soru 5: Yanıltıcı seçenekler mevcut.

Soru 9: İfade ediliş şekli, öğrencini düzeyinde. M.E.B. metod kitabında mevcut olmayan tarzda hazırlanmış. Matematik bilgisi sınanmış. (iki bilinmeyenli denklem var)

Soru 10: Soruda (maintenant) kelimesinin kullanımı doğal olarak öğrenciyi şimdiki zamanı ifade eden B seçeneği yönlendiriyor. Sıkıntılı bir soru.

Soru 14: “causer” fiilini kitapta bulamadık. Düzey olarak uygun değil.

&
 
 
 

Paylaşın