Eğitim Birimleri

Ortaokul Eğitim Sistemimiz

Öğrencilerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, Dünya ile konuşan, Dünya ile çalışan, Dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, eğitim birimlerimiz tarafından,  MEB müfredatına uygun şekilde, üniversitemizin danışmanlığında geliştirilen ve eğitim dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında sürekli güncellenmekte olan ortaokul eğitimimiz ile akademik başarının önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz ve ulusal sınavlardaki başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da varlık gösteren öğrenciler yetiştiriyoruz

Fen Bilimleri

Anasayfa   Eğitim Birimleri   Ortaokul   Eğitim Modeli   Fen Bilimleri
 

Bahçeşehir Koleji olarak sorgulayan, araştıran, günlük yaşam problemlerine çözüm ve proje üretebilen, ürettiği projeleri sunma becerisine sahip fen okuryazarı bilim insanları yetiştirmek temel hedefimizdir.

Bu doğrultuda öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak onlara bilgiye nasıl ulaşacaklarını öğretmek, düşünme, araştırma ve sorgulama becerilerini geliştirerek yaratıcı sorular sormalarını sağlamak amacıyla etkinlikler düzenler tüm bu bilimsel becerileri kullanacakları ortamlar sağlarız.

5, 6, 7 ve 8. sınıflarımızda fen bilimleri dersinde öğrencilerimizin yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlamak için STEM laboratuvarlarında ve Bilim Müzelerinde de eğitim öğretim devam eder. Bu derslerde, sınıfta işlenen konuların deney ve gözlemleri yapılır, böylelikle öğrencilerimizin bu konuları pekiştirmeleri, neden-sonuç ilişkisi kurabilme becerileri ve analitik düşünme performanslarının artması sağlanır.

Bahçeşehir Kolejinde geleneksel olarak düzenlenen ‘Bilime İlk Adımlar Festivali’nde öğrencilerimizin yaratıcılıkları doğrultusunda ürettikleri projeler sergilenir, öğrencilerimiz tarafından sunumları yapılır ve değerlendirilir.

Bilime ve yaratıcılığa hevesli öğrencilerimizin STEM-A ve yaratıcılık becerilerini geliştirmek, bilimsel görüşü ve katılımı gelişmiş gençler yetiştirmek amacıyla yurt içi ve yurt dışı kazanım bazlı geziler düzenlenir.

&
 

Paylaşın